4/2023 Duch svatý

Editorial — 3

Téma

Po stopách Ducha svatého aneb jak vypovídat o Nevypověditelném (Ineffabilis)
CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL — 7

Lesk a bída dogmatických nejasností: Basil Veliký, pneumatologické spory a První konstantinopolský koncil
ROLAND KANY— 23

Duchovní chápání Písma
LUDGER SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER — 34

Duch posvěcení. Posvěcování lidského života Božím Duchem z perspektivy spirituální teologie
DENISA ČERVENKOVÁ — 51

Duchovní člověk podle Henri de Lubaca
ÉRIC DE MOULINS-BEAUFORT— 77

Ikony inspirované dary Ducha svatého
VERONIKA B. IŇOVÁ — SESTRA MARKÉTA — 91

Modlit se bez přání: Co se lze dovědět od norského spisovatele Jona Fosseho
ULRICH GREINER— 96

Abstracts — 102

99 Kč

3/2023 Paměť

Editorial — 3

Téma

Paměť a Trojice
EDUARD FIEDLER — 9

Memoria passionis: Paměť jako ústřední kategorie v teologii Johanna Baptisty Metze
JOSEF MIKULÁŠEK — 25

Paměť literatury a paměť v literatuře
PETR BENEŠ — 41

Česká historická paměť: Mezi konstruktem, traumatem a lhostejností
MICHAL STEHLÍK — 60

Ostrovy paměti: Česká tradice a imaginace v díle Arne Nováka
PETR MACEK — 70

Varia

Tajemství utrpení a tajemství kříže podle Lorenza Albaceteho
JIŘÍ BAROŠ — 87

Nekonečno a absolutno, náboženství a křesťanství
ROMANO GUARDINI — 98

Abstracts — 112

99 Kč

2/2023 Úzkost

Editorial — 3


Úzkost a její lidé
RICHARD MACHAN — 9

Ať se vaše srdce nechvěje! Biblická inspirace pro hledání odpovědi na problém úzkosti
JIŘÍ DOSOUDIL — 20

Čemu a komu vlastně věřit? Od epistemické úzkosti ke kultuře důvěry
PETR VIZINA — 35

Úzkost z umělé inteligence?
FRANTIŠEK ŠTĚCH — 46

Environmentální žal ve spiritualitě ekologa
KAREL SLÁDEK — 55

Úzkosti a naděje mládeže jako výzvy pro současnou pastoraci
a náboženskou edukaci
VERONIKA BLAŽEK IŇOVÁ — 68

Naděje a ignaciánské rozlišování
ROBERT SVATOŇ — 87

Abstracts — 99

99 Kč

1/2023 Kněz

Editorial — 3 

Téma

Ve prospěch Kristova předsednictví: Svátost svěcení
uprostřed dilemat trvalého jáhenství
JAN HOJDA — 9

Rituály kněžského svěcení
JEAN-ROBERT ARMOGATHE — 34

Myšlenky ke kněžství ženy
HANS URS VON BALTHASAR — 46

Služebné kněžství v synodální církvi
FELIX GENN — 53

Mezi stereotypem a křehkostí: Obraz kněze v současné české literatuře
TOMÁŠ SIXTA — 65

Stávat se s Kristem obětním darem pro spásu lidí
JOSEPH RATZINGER — 92

Modlitba kandidáta v předvečer jeho kněžského svěcení
KARL RAHNER — 97

Varia

Zjevení a konečnost: Otázka a pokus o odpověď
ROMANO GUARDINI — 105

Abstracts — 115

99 Kč

4/2022 Tělo

Editorial ― 3

téma

Apologetika těla: Tělo jako způsob přístupu k Bohu
JOSÉ GRANADOS — 9

„Svým tělem oslavujte Boha.“ Tělo a tělesnost ve světle fundamentální teologie křesťanské sakramentality
JOSEF MIKULÁŠEK — 27

Od concupiscentia carnis k tělu Krista: Podoby těla ve Vyznáních svatého Augustina
JULIETTE DE DIEULEVEULT — 42

Vtělení, eucharistie a církev: Tělo ve světle Kristova tajemství podle Adrienne von Speyr
BARBORA ŠMEJDOVÁ — 54

Mé tělo bydlí v bezpečí (srov. Žl 16, 9)
LUISA KARCZUBOVÁ — 64

Kult „krásného“ těla: Kritické poznámky k zacházení tělem v současnosti
SASKIA WENDEL — 76

Abstracts — 85

99 Kč

4/2021 Cesty k Bohu

Editorial ― 5

téma

Gnósissofia: poznání Boha ve velkých Pavlových epištolách
JAROSLAV BROŽ — 11

Mluvení či rozmlouvání o Bohu, ba v Bohu jako reflektovaná duchovní zkušenost
CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL — 22

Obraz Boha jako klíč ke zkušenosti křesťana
VERONIKA ŘEHÁKOVÁ — 39

Krása a umění jako cesty k poznání Boha
BARBORA ŠMEJDOVÁ – VERONIKA BLAŽEK IŇOVÁ – KLÁRA VOPATOVÁ — 52

Dantova cesta k trojjedinému Bohu v Božské komedii
PAVEL FRÝVALDSKÝ — 68

Jak mluvit o Bohu v prostředí sekulární univerzity
PETR MACEK ― 93

Jak může a má teologie promlouvat v naší současné situaci o Bohu?
JANA MAROSZOVÁ ― 98

Jediný spasitel
RÉMI BRAGUE ― 101

Abstracts ― 113

70 Kč