2/2020 Autorita a moc

Editorial (119–121)

Angelo Scarano, Moc a autorita v Ježíšově pojetí (125–137)

Pavel Ambros, Na cestě k post-klerikální církvi: tajemství Kristova kněžství v Božím lidu - pastoračně-spirituální poznámky (138–163)

Novotný, Vojtěch, Klerikalismus (164–178)

Barbora Šmejdová, Autorita, moc a ženy v katolické církvi. Sonda do tématu na základě díla H. U. von Balthasara a Adrienne von Speyr (180–192)

Karel Sládek, Zneužití autority a moci v pomáhajících profesích a v církvi (193–205)

František Radkovský - Karel Sládek, S otevřeným srdcem přijmout a pochopit. S biskupem Františkem Radkovským rozmlouval Karel Sládek (76–79)

Ondřej Koupil - Jan Šlégr, Český liturgický překlad (1) (215–225)

 

99 Kč

1/2020 Odpusť nám naše viny

Editorial (5–7)

Robert Vorholt, Odpusť nám naše viny. Odpuštění ve světle modlitby Otče náš (11–20)

David Vopřada, Prosba "Odpusť nám naše viny" v latinské patristice (21–36)

Philippe Lefebvre, Dluhy a dlužníci, tak drahá slova - ekonomický slovník v Bibli (37–47)

Gary A. Anderson, Odpusť nám naše dluhy (48–58)

Georg Braulik, "Vždyť tys přece náš Otce! ‘Náš vykupitel‘ je tvoje dávné jméno." Jak Izrael jakožto lid prosí o odpuštění své viny (59–75)

František X. Halas, Omluvy za historické viny církve ve světle nauky o odpuštění hříchů (76–79)

Anton Štrukelj, Očištění paměti (80–87)

Bertram Stubenrauch, Hřích - vina - odpuštění. Nástin nauky o vykoupení (88–97)

Michael Edwards, (Málo) četná slova (98–107)

Hans Bender, Forgive me (108–110)

 

99 Kč

4/2019 Andělé

Editorial (309–311)

Henri Cazelles, Biblické základy teologie andělů (315–329)

Angelo Amato, Angelologie v tradici církve (330–357)

Serge-Thomas Bonino, Jak se dnes klade otázka ohledně existence andělů? (358–388)

Carlo Rocchetta, Teologie andělů (389–419)

 

99 Kč

3/2019 Katecheze

Editorial (205–207)

Hans Urs von Balthasar, Spočívá katecheze na víře a/nebo na teologii? (211–218)

Joseph Ratzinger, Předávání víry a zdroje víry (219–235)

Alexis Leproux, "Živá četba" (236–247)

Roland Minnerath, Katecheze ve službě svátostné iniciace (248–260)

Laurent Ortega, Katecheze jako probuzení k duchovnímu životu (261–272)

Xavier Manzano, Hlásání Kristovy univerzální milosti v kontextu náboženské plurality (273–285)

Thomas Söding, Poklad v hliněných nádobách (dokončení) (289–300)

99 Kč

2/2019 Kánon

Editorial (113–115)

Régis BurnetKánon Písma: U konce falešného sporu? (119–131)

Rudolf VoderholzerČetba Dei verbum ve světle přípravných a komentujících textů Josepha Ratzingera (132–148)

Philippe HenneJak vypadala Bible otců? (149–157)

Thomas SödingPoklad v hliněných nádobách Kánon jako listina či průkaz víry (158–179)

Václav VenturaLectio divina (181–198)

99 Kč

4/2018: Papežské magisterium

Editorial (5–7)

Donath Hercsik, Teologické kvalifikace církevního magisteria (11–25) 

Roger Pouivet, Epistemologie magisteria (26–37)

Michal Altrichter, Papež učitelem díky jedinému Učiteli (38–51)

Federico Lombardi, Magisterium papeže Františka. Kontinuita i novost (52–62)

Pavel Frývaldský, Protiklady života a katolická jednota. Romano Guardini v myšlení papeže Františka a Benedikta XVI. (63–82)

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., "Darů zajisté svých Bůh nelituje". poznámky k traktátu De Iudaeis (85–106)

Korespondence Benedikta XVI. s rabínem Ariem Folgerem. Srpen - září 2019 (107–113)

 

 

99 Kč