3/2018: Život jako cesta

Editorial (5–6)

Vojtěch Brož, Homo viator v Bibli (11–39) 

Jan-Heiner Tück, Poután a svoboden: Homo viator a jeho předobraz v Odysseovi u stěžně (40–51)

Jana Maroszová, "... takřka jen okamžik": Prosťáčkova cesta do středobodu a zpět (52–69)

Karel Sládek, Člověk na cestě v románech Jacka Kerouaca a ve filmu Andreje Tarkovského (70–79)

Pavel Kilbergr, Obnova etiky ctností (83–99)

 

 

70 Kč

3/2017: Tradice

Editorial (5–7)

Františku X. Halasovi (Christoph kardinál Schönborn, Dominik kardinál Duka, Olivier Chaline)

Bernhard Körner, Mezi archivem a živou pamětí: k vývoji pojmu Tradice (21–31) 

Avery Dulles, Autentická a neautentická tradice (32–39)

Jean Duchesne, Duch při díle (40–50)

Jan Hojda, Posvátná tradice jako jednota v odlišnosti (51–63)

Peter Henrici, Posvátná tradice: Kristovo vědění v učení církve. Opětovné čtení Dějin a dogmatu od Maurice Blondela (64–78)

Robert Svatoň, Zápas o živou přítomnost Slova: Luther a luterství pohledem Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. (79–99)

Jiří Baroš, John Courtney Murray a Dignitatis Humanae (100–111)

 

 

70 Kč

2/2017: Náboženství a násilí

Editorial (5–9)

Giuseppe Tanzella-Nitti, Ježíš ukřižovaný, definitivní zjevení nenásilného Boha (9–18) 

Klaus von Stosch, Násilí v textech Bible a Koránu (28–37)

Jacques Scheuer, Monotheismus a násilí se zřetelem k hinduismu a buddhismu (38–48)

Hans Maier, Compelle intrare: k teologickému ospravedlnění donucování k víře v západním  křesťanství (49–61)

Pavel Vojtěch Kohut, Askeze jako záležitost lásky: je v duchovním životě místo po násilí? (62–73)

Tomáš Machula, Jako PIlát do Kréda: nad připomínkami Pinchase Lapida k evangelnímu obraz Piláta (74–88)

Giacomo Biffi, Prorocké varování Vladimíra Solovjova (89–95)

Hans Urs von Balthasar, Co je církvi do mé víry (99–112)

 

70 Kč

1/2017: Přijď království tvé

Editorial (5–6)

Angelo Scarano, Prosba "Přijď království tvé" z pohledu biblistiky (9–18)

Michel Fédou, Ježíš a Království (19–30)

Hans Urs von Balthasar, Boží království a církev (31–38)

Adrienne von Speyr, Výklad modlitby otčenáš (39–47)

Adolf Kajpr, První tři prosby modlitby Páně (48–54)

Helena Machulová, Tomáš Machula, Boží království eschatologické a sociální (55–65)

Guy Bedouelle, Touha uvidět Jeruzalém: historie tématu dvojí obce (66–79)

Jacques Jomier, Boží království v islámu (80–88)

Helmut Hoping, Věčnost — poznámky k Božímu času (91–99)

 

70 Kč

4/2016: Pravá a falešná zbožnost

Editorial (5–7)

Jaroslav Brož, Existuje "biblická" zbožnost (11–22)

Pavel Vojtěch Kohut, Stávat se křesťany zevnitř. Mezi Skyllou farizejské okázalosti a Charybdou pohanské svévole (23–37)

Michal Altrichter, Srdce - smyslupné slovo. Pocitovost, nebo duchovní střed? (35–51)

Karel Sládek, Pravá a falešná zbožnost ve vztahu k podobám lásky (48–58)

Petr Polehla, K Muratoriho spisu O pravé křesťanské pobožnosti a jeho vlivu na formaci kléru v době josefinismu (59–74)

Thomas Söding, Podobenství o marnotratném synu (75–89)

 

70 Kč

3/2016: Evangelium a město

Editorial (5–8)

Christoph Schaefer, Snoubenka a nevěstka. Město v Janově Zjevení (11–21)

Angelo Scola, Nový humanismus pro město (22–34)

Gwenaëlle d´Aboville, "Jak krásná jsou města..." S papežem Františkem se křesťansky podívat na povolání urbanisty (35–51)

Jan Royt, Karel IV. a Nové Město pražské (52–60)

Norbert Schmidt, Městotvorná síla starého kostela. Nejsvětější Salvátor u Karlova mostu (61–77)

Zdeněk R. Nešpor, Město a současná religiozita (78–91)

Václav Cimbál, O čem vypráví město (92–97)

Mnišská bratrstva Jeruzalém (98–105)

 

70 Kč