3–4/2010: Svátost manželství

Editorial (5–6)

Pavel Vojtěch Kohut , „Není dobré, aby člověk byl sám“ (Gen 2,18). Manželství jako dialogická svátost (7–23)

Hans Urs von Balthasar , Manželský životní stav (24–43)

Leopoldo M. Vives Soto , Prožívání lásky v manželství a v panenství (44–59)

Angelo Scola , Muž a žena dnes: totožnost a odlišnost (60–79)

Adrienne von Speyr , Největší tajemství (80–88)

David Vopřada , Augustinova neuka o manželství (89–101)

Karel Sládek , Spiritualita svátosti manželství v byzantském ritu (102–118)

Vojtěch Novotný , Dialog a společenství pravdy (119–126)

Pavel VI. , Dialog (encyklika Ecclesiam Suam III) (127–144)

Giacomo Biffi , Dialog – teologická reflexe (145–157)

František X. Halas , Problematické otázky českých církevních dějin (158–166)

100 Kč

2/2010: Přirozený zákon

Editorial (5–8)

Dominique Weber – Vincent Carraud , Přirozené právo: kritická funkce (9–18)

Glenn W. Olsen , Přirozený zákon: první milost (19–35)

Ctirad V. Pospíšil , Problematika přirozeného zákona a tajemství Muže z Nazareta (36–53)

Martin P. Golding , Tomáš Akvinský a některé současné teorie přirozeného zákona (54–65)

Petr Štica , Přirozený zákon v sociálním učení církve (66–90)

Stanislav Přibyl , Přirozené právo v normativu Kodexu kanonického práva (91–101)

Tomáš Machula , Katalog definic ctnosti Alberta Velikého (102–108)

50 Kč

1/2010: Velikonoční tajemství

Editorial (7–9)

Walter Kasper , Kříž jako zjevení lásky Boha (10–18)

Karl-Heinz Menke , Balthasarova „Teologie tří dnů“. Ježíš jde na kříž, k mrtvým, k Otci (19–35)

Gerard Rémy , Syn zrozený ve smrti (36–46)

Michael Figura , Boží utrpení v teologii církevních otců (48–63)

Jean-Pierre Batut , Trpící Otec? (64–81)

Peter Henrici , „Smrt Boží“ ve filosofii (82–90)

Tomáš Machula , Jobovo utrpení (91–99)

50 Kč

4/2009: Otcovství

Editorial (523–526)

Massimo Camisasca , Otec, zdroj společenství. Otcovství jako plození života, svobody a lásky (527–536)

Jan Hojda , Dětství člověka a Boží otcovství (537–544)

Jean-Pierre Batut , Je oprávněné nazývat Boha Otcem? (545–557)

José Granados , Kněžství – svátost otce (558–585)

Karel Sládek , „Starčestvo“ – duchovní otcovství na Rusi (586–600)

Avery Dulles , Přítomnost Krista v eucharistii skutečná, reálná a podstatná (601–613)

30 Kč

3/2009: Pocta Benediktu XVI.

Editorial (187–191)

Joseph Ratzinger , Co znamená věřit (192–206)

Joseph Ratzinger , O naději (207–219)

Joseph Ratzinger , Zvěst o Bohu v naší době (220–232)

Joseph Ratzinger , Nová evangelizace (233–242)

Joseph Ratzinger , Důsledky víry ve stvoření (243–254)

Joseph Ratzinger , Ježíš Kristus dnes (255–272)

Joseph Ratzinger , Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine (273–281)

Joseph Ratzinger , Nanebevstoupení Páně (282–285)

Joseph Ratzinger , Mezi smrtí a zmrtvýchvstáním (286–299)

Joseph Ratzinger , O konci času (300–314)

Joseph Ratzinger , Křest, víra a náležitost k církvi (315–331)

Joseph Ratzinger , Biskup – hlasatel a ochránce víry (332–345)

Joseph Ratzinger , Projev na biskupské synodě o munus docendi biskupů (346–348)

Joseph Ratzinger , Slavení eucharistie: podoba a obsah (349–359)

Joseph Ratzinger , Ke struktuře slavení liturgie (360–369)

Joseph Ratzinger , K otázce smyslu kněžské služby (370–395)

Joseph Ratzinger , Vztah mezi učitelským úřadem církve a exegezí (396–402)

Joseph Ratzinger , O problému křesťanského prorokování (403–416)

Joseph Ratzinger , Církevní hnutí a jejich teologické místo (417–437)

Joseph Ratzinger , Co můžeme v církvi změnit? (438–441)

Joseph Ratzinger , Obnova morální teologie (442–452)

Joseph Ratzinger , Víra, pravda, kultura (453–468)

Joseph Ratzinger , Kontext a význam deklarace Dominus Iesus (469–473)

Joseph Ratzinger , Communio – program (474–484)

Joseph Ratzinger , Muž církve ve světě (485–488)

Ediční poznámka (489–492)

Obsahový rejstřík Mezinárodní katolické revue Communio 1996–2009 (493–515)

60 Kč

2/2009: Sacramentum ordinis – svátost kněžství

Editorial (83)

Pavel Vojtěch Kohut, Sacramentum Ordinis – sborová svátost ke službě. Nástin dějin, teologie a spiritualit služebného kněžství (84–104)

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. Biskup – hlasatel a ochránce víry (105–118)

Michal Kaplánek , Kněžství včera, dnes a zítra (119–128)

David Seifert , Průřez teologií obnoveného diakonátu (129–151)

Karel Sládek , Svátostné kněžství Sergeje Bulgakova „podle řádu Melchisedechova“ (152–162)

Basilio Petra , Církevní celibát. Jedna katolická úvaha o jedné normě latinské tradice (163–173)

Pavel Vojtěch Kohut – Jiří Strach , Symbióza posvěcující a parťácké roviny. Rozhovor (nejen) o postavě kněze v českém porevolučním filmu (174–181)

30 Kč