3/2008: Svoboda a zodpovědnost

Editorial (209–210)

Hans Urs von Balthasar , Kristova svoboda a my (211–221)

Pavel Pola , Apoštol Pavel a svoboda (222–232)

Eberhard Schockenhoff , Léčka se přetrhla. Svoboda ve světle víry. Systematicko-teologický náčrt (233–252)

Pavel Vojtěch Kohut , „To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus (Gal 5,1). Řeholní poslušnost – paradigma obecně křesťanské zodpovědné svobody (252–265)

David Seifert , Svoboda svědomí v křesťanství a v marxismu. Nárok absolutní pravdy na svobodu člověka? Snaha o objasnění podstatné rozdílnosti dvou zdánlivě podobných nároků (266–273)

Matthieu Dubost , Od etiky k řeči odpovědnosti podle Emmanuela Lévinase (274–289)

Luis Baliña , Vůči komu jsem zodpovědný? (290–299)

Petr Polehla , „Propusťte mě k těm, kteří budou zastřeleni“. O svobodě a odpovědnosti v Křelinově díle Každý své břímě (302–305)

Robert Spaemann – Holger Zaborowski , „Zvíře, které smí slíbit a odpustit...“ (306–314)

50 Kč

2/2008: Proměnění Páně

Editorial (111–112)

Hans Urs von Balthasar, Ježíš potřebuje svědky. Ale jaké? (112–117)

Jaroslav Brož, Ježíšovo proměnění a význam „zářícího oblaku“ (118–133)

Béatrice Oiry, Proměnění mezi křtem a vzkříšením. Zjevení Páně a čtenářova víra v Matoušově evangeliu (134–143)

Adalbert Rebić, Ježíš, zákon a proroci. Úloha Mojžíše a Eliáše v události proměnění (144–151)

Michael Figura, Teologický a mystický význam Ježíšova proměnění u církevních otců (152–162)

Karel Sládek, „Táborské světlo“ v mystice východního křesťanství (163–172)

Jan Royt, Posvátné hory v Čechách (173–177)

Prokop Brož, Křesťanská identita. Její uchovávání a předávání (178–205)

50 Kč

1/2008: Svátost pomazání nemocných

Editorial (7–10)

Angelo Scarano , Ježíšův vztah k nemocným (11–30)

Michel Sales , Pomazání nemocných – svátost odevzdaného života (31–38)

Pavel Vojtěch Kohut , Svátost uzdravení nebo svátost spásy? Pokoncilní hledání teologické a duchovní identity svátosti pomazání (38–58)

Aleš Opatrný , Pomazání nemocných – pastorační pohled (59–67)

Adrienne von Speyr , Pomazání do smrti (68–75)

Milada Jiřina Burgerová , „Byla jsem rovnou pasována na rytíře“ (ŽZ 3.8.5). Utrpení svaté Terezie z Lisieux (76–91)

Diego Garcia Guillén , Ohledně dějin nemoci (93–103)

Jiřina Šiktancová , Nemoc, bolest a utrpení v umění. Anketa k zamyšlení (104–109)

50 Kč

4/2007: Věrnost

Editorial (345–347)

Hans Urs von Balthasar , Kde sídlí věrnost? (348–361)

Bernard Yves Trémel , „Zůstávat v janovských spisech: Věrnost ve víře nebo v lásce? (362–374)

Petr Polehla , Věrnost – dar bohů a zásluha lidí. Zamyšlení nad příběhem Filemóna a Baucidy z Ovidiových proměn (375–381)

Georg Essen , Boží věrnost. Dějinně teologická úvaha k víře v Boží prozřetelnost (382–395)

Pavel Vojtěch Kohut , Hledat Boha v sobě nebo sebe v Bohu? Věrnost Kristu na pozadí postmoderního „hladu po zkušenosti“ (396–411)

Vojtěch Novotný , „Věčně se dává, proto věčně žije“. Věrnost v Trojici a tajemství lidské existence (412–423)

Kurt Koch , Dvě formy jednoho římského ritu. Liturgicko-teologická úvaha k Motu proprio papeže Benedikta XVI. (424–433)

Vojtěch Novotný , Hans Urs von Balthasar v českém samizdatu (434–436)

50 Kč

3/2007: Kristus a náboženství

Editorial (249–250)

Hans Urs von Balthasar , Křesťanství a světová náboženství (251–263)

Hans Hermann Henrix , Ježíš Kristus a židovství (264–276)

Gisbert Greshake , Bůh a jeho slovo. Glosa k poměru mezi křesťanstvím a islámem (277–281)

Magnus Striet , Fascinace budhismem nebo víra v Krista? Antropologický diskurs (282–288)

Rémi Brague , Je třeba skoncovat se třemi monoteismy (289–303)

Stratford Caldecott , Pán a Paní prstenů. Skrytá přítomnost Tolkienova katolicismu v Pánu prstenů (304–317)

Ricardo Aldana , „Slovo Boží není spoutáno“ (2 Tim 2,9) (318–330)

Avery Dulles , Dechristianizace Evropy. Je teď na řadě Amerika? (331–341)

50 Kč

2/2007: Hlásání Božího království a pokání

Editorial (135–138)

Thomas Söding , „Učil jako ten, kdo má moc“. Ježíšovy zázraky a podobenství v evangeliu Božího království (139–154)

Vojtěch Novotný , Boží království jako událost mezi Osobami Trojice (155–161)

Michael Figura , „Ježíš hlásal království – a vznikla církev“. Ke vztahu mezi královstvím Božím a církví (162–177)

Pavel Vojtěch Kohut , „Naplnil se čas“ (Mk 1,15a). Boží království v dynamice hlásání a obrácení (178–188)

Stefaan van Calster , Proč se v kázáních tak málo mluví o „Božím království“? (189–204)

Florian Michel , Kristus Král. Od Lva XIII. po Pia XII.: mezi liturgií, projevy zbožnosti a politikou (205–222)

Holger Zaborowski , Rozum, svoboda a Boží království. Úvahy o společenskoteoretické a ekleziologické dimenzi německého idealismu (223–245)

50 Kč