Mezinárodní katolická revue Communio

Kdo jsme?

MKR Communio je teologický časopis, který se soustředí na základní otázky křesťanské víry. Ty jsou znovu promýšleny a prohlubovány tak, aby odpovídaly na zkušenost a duchovní potřeby člověka v dnešním světě.

Zveme tak naše čtenáře k tomu, aby nebyli pouze pasivními příjemci křesťanské nauky, ale aby spolu s našimi autory aktivně objevovali její mnohovrstevnatost, vnímali její stopy v kultuře a čerpali inspiraci pro svůj každodenní život.

 

Proč Communio?

Communio znamená „společenství“. Člověk, na kterého se obracíme, není pro nás osamělým ostrovem. Základní lidské určení je ve vztazích. Pro křesťana je lidská vztahovost ukotvena vztahem s Trojjediným Bohem, který je sám v sobě společenstvím. Ten v Kristu prostřednictvím Ducha svatého vytváří společenství mezi lidmi, pro něž není nutně příznačný vzájemný souhlas, ale především vzájemná láska.

Naším posláním je přispět k budování takového společenství v českém křesťanském prostředí nejen tím, že nad výše popsanými tajemstvími uvažujeme, ale tak, že vytváříme živé společenství čtenářů, autorů a redaktorů. Součástí naší činnosti je tedy i prohlubování vzájemných vztahů prostřednictvím osobních setkání, diskusních skupin i společné modlitby.

Za účelem budování takového společenství jsme založili Klub přátel Communia, do nějž je možné se registrovat zde

 

 

Mezinárodní rozměr časopisu

Revue založili – po předchozích průpravných krocích – v roce 1972 mj. Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac a Joseph Ratzinger. Česká edice byla založena roku 1996 péčí občanského sdružení „Sdružení Communio“. Je součástí mezinárodního konsorcia, v němž je sdruženo patnáct národních redakcí ze tří kontinentů. Volná výměna textů je pro všechny edice zdrojem velkého myšlenkového bohatství. Periodikum ale není pouhou jazykovou mutací jednotného vzoru: výběr témat i textů je zodpovědností každé jednotlivé redakce, která se zároveň stará o zastoupení tuzemských autorů.

 

Technické údaje

MKR Communio je recenzovaný odborný časopis, vychází 4× ročně. Recenzovány jsou všechny publikované texty s výjimkou editorialu a zpráv. Časopis je zařazen v databázi ERIH plus a na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Úplný popis našich redakčních zásad v anglickém jazyce je přístupný zde.

 

Podpořte nás

Vzhledem rostoucím cenám příjmy z prodeje čísel zdaleka nepokrývají naše náklady. Jsme proto odkázáni na podporu našich dárců. Budeme proto vděčni za finanční podporu v jakékoliv výši.

Vaše dary posílejte prosím na účet Spolku Communio č. 19-3317140267/0100.

Variabilní symbol: 202

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte "dar na vydavatelskou činnost". 

V případě zájmu o potvrzení o daru pro daňové účely pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Na vyžádání také rádi vystavíme i darovací smlouvu.