2/2019 Kánon

Editorial (113–115)

Régis BurnetKánon Písma: U konce falešného sporu? (119–131)

Rudolf VoderholzerČetba Dei verbum ve světle přípravných a komentujících textů Josepha Ratzingera (132–148)

Philippe HenneJak vypadala Bible otců? (149–157)

Thomas SödingPoklad v hliněných nádobách Kánon jako listina či průkaz víry (158–179)

Václav VenturaLectio divina (181–198)

70 Kč

4/2018: Papežské magisterium

Editorial (5–7)

Donath Hercsik, Teologické kvalifikace církevního magisteria (11–25) 

Roger Pouivet, Epistemologie magisteria (26–37)

Michal Altrichter, Papež učitelem díky jedinému Učiteli (38–51)

Federico Lombardi, Magisterium papeže Františka. Kontinuita i novost (52–62)

Pavel Frývaldský, Protiklady života a katolická jednota. Romano Guardini v myšlení papeže Františka a Benedikta XVI. (63–82)

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., "Darů zajisté svých Bůh nelituje". poznámky k traktátu De Iudaeis (85–106)

Korespondence Benedikta XVI. s rabínem Ariem Folgerem. Srpen - září 2019 (107–113)

 

 

70 Kč

1/2019: Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Editorial (5–8)

Angelo Scarano, Chléb náš vezdejší dej nám dnes (Mt 6, 11). Pohled biblistiky (11–19) 

David Vopřada, Patristický výklad prosby "chléb náš každodenní/nadpodstatný dej nám dnes" (20–35)

Pavel Vojtěch Kohut, Pokrm a mana Kristova lidství. Prosba o chléb v komentáři modlitby Otče Náš svaté Terezie z Ávily (36–53)

Robert Svatoň, Prostit o chléb společně s otci reformace (54–70)

Martin W. Ramb, Jídlo jako vysvobození. Hnutí Slow Food jako vize dobrého života (71–81)

Jana Maroszová, Tomáš Baťa (1876-1932). Podnikání a křesťanství. Několik myšlenek (85–104)

 

 

 

70 Kč

2/2018: Pokoj a smíření

Editorial (5–7)

Thomas Söding, Působit pokoj: Ježíšovo blahoslavenství (11–22) 

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Pax christiana: Mírové vize renesančního humanismu (23–35)

Hans Maier, Myšlenka křesťanského pokoje a politický mír v novověku (36–49)

Pavel Vojtěch Kohut, Spásný nepokoj: Obrácení - duchovní zrání - starost o dobro bližního (50–63)

Václav Ventura, Hesychasmus: Cesta křesťanského Východu k pokoji srdce (64–86)

Neratov — poutní místo smíření a pokoje. Rozhovor s P. Josefem Suchárem (87–95)

 

 

70 Kč

1/2018: Buď vůle tvá

Editorial (5–6)

Angelo Scarano, „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“ — pohled biblické exegeze (9–19) 

Roch Kereszty, Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi (20–31)

Jonathan Bieler,  Maxim Vyznavač o Kristově lidské vůli (32–53)

Pavel Vojtěch Kohut, „Synu, jdi dnes pracovat na vinici!“ (Mt 21, 28d) Křesťanský život v Boží vůli (54–70)

Jaroslav Franc, Prolegomena k otázce predestinace a svobodné lidské vůle v tradici islámu (71–86)

Hans Urs von Balthasar, Povolání (89–105)

 

 

 

70 Kč

4/2017: Svědomí a výchova ke svobodě

Editorial (5–9)

Jaroslav Brož, Čemu se lze od supa naučit o Bohu? (13–21) 

Luisa Karczubová, Může být od Hospodina něco „pouze přirozené“?: K trinitárnímu personalismu formace svědomí (22–33)

Hermann Geißler, „Prvotní náměstek Krista“: Pohled na Newmanovo učení o svědomí (34–50)

Servais-Théodore Pinckaers, Svědomí a omyl (51–62)

Francisco Bastitta Harriet, Vychovávat ke svobodě — integrovat naše lidství (63–77)

Dom Samuel Lauras, Povolání a výchova svědomí v křesťanském společenství (78–102)

Robert Svatoň, Poslání ženy v tajemství vykoupení: Biblická meditace Adrienne von Speyr (105–114)

 

 

70 Kč