Redakce

Mezinárodní katolická revue Communio je čtvrtletník vydávaný Communio z.s.

Kontakty

Adresa redakce a vydavatele

Spolek Communio
K Rotundě 100/10
128 00 Praha 2

e-mail: redakce[zavináč]mkrcommunio.cz

Redakční rada

 • David Vopřada (šéfredaktor)
 • kard. Dominik Duka OP (čestný člen)
 • Pavel Frývaldský
 • František X. Halas
 • Marie Hlaváčová
 • Jan Hojda
 • Pavel Kilbergr
 • Petr Macek
 • Tomáš Machula
 • Jana Maroszová
 • †Vladimír Neuwirth
 • Vojtěch Novotný
 • Tomáš Parma
 • Karel Sládek
 • Robert Svatoň
 • Barbora Šmejdová
 • Karolína Štauberová
 • †Karel Vrána

Všichni členové redakce jsou externí a žádný z nich není zaměstnancem vydavatele.

Evidenční číslo MK ČR E 7711
Mezinárodní katolická revue Communio je zařazena na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR.

ISSN 1211-7668