Archiv
Vše na jednom místě

1-2/2013: Blahoslavenství

Editorial (6–7)

Vojtěch Brož, Ježíš a blahoslavenství (8–23)

Tomáš Machula, Výklad blahoslavenství u sv. Tomáše Akvinského (24–40)

Mistr Eckhart, Beati pauperes spiritu, quia ipsorum est regnum caelorum (Mt 5, 3) (41–45)

Michael Figura, Duch svatý těšitel (46–56)

Vojtěch Novotný, Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví (57–67)

David Vopřada, Hlad a žízeň po spravedlnosti. Antologie z patristické exegeze čtvrtého blahoslavenství (68–87)

Jan Ambaum, Milosrdenství a odpuštění hříchů (88–93)

Stefaan Van Calster, Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec (94–97)

Vojtěch Janšta, Blahoslavenství čistého srdce v teologii a spiritualitě Hugo Rahnera (98–121)

Joachim Gnilka, Blahoslavení tvůrci pokoje (122–128)

Joseph Ratzinger, Role náboženství vzhledem k současné krizi míru a spravedlnosti (129–139)

Hans Urs von Balthasar, Je Ukřižovaný „blažený“? (140–142)

Adrienne von Speyr, Odměna lásky (143–148)

Jan Hojda, Putování k domovu. Extáze, exodus a exitus Juraje Hordubala (149–177)

Abstracts (178)

100 Kč