E-Shop
Nakupujte z pohodlí domova
1–2/2003: Vtělení

1–2/2003: Vtělení

60 Kč

Editorial (7–8)

Peter Henrici , Tajemství Božího vtělení (9–13)

Hans Urs von Balthasar , Maria a Duch (14–18)

Christoph Schönborn , Cesta moderní kristologie (19–30)

Gerhard Schneider , Kristologické preexistenční výpovědi v Novém zákoně (31–41)

Paolo Martinelli , Bůh v srdci křesťana. Tajemství rostoucí přítomnosti (42–55)

Michael Figura , Eucharistie – sakramentální vtělení (56–71)

Louis Bouyer , Vtělení, přirozená sakrálnost a křesťanská liturgie (72–80)

Richard Machan , Maria při vtělení. Předložení základních úvah von Balthasara (81–99)

Vojtěch Novotný , Nesnesitelná pokora vtěleného Slova (100–101)

Horst Bürkle , Inkarnace a reinkarnace. Dvě podoby milosti a zákona (102–114)

Herbert Meier , Jednoho letního večera. O inkarnaci v básni (115–118)

Michal Bartoš , Trvale udržitelný život v životě Bohuslava Reynka (119–125)

Joseph Ratzinger , Projev na biskupské synodě o munus docendi biskupů (126–128)

Maria A. Crippa , Idea katedrály 20. století, dnes ve výstavbě (129–136)

Karel Říha , Smysl údělu člověka podle Maurice Blondela (137–152)

Vojtěch Novotný , Recenze: Aleš Opatrný, Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze (153–155)

Richard Machan , Recenze: Václav Wolf, Syntéza víry (155–160)

Jiří Žůrek , Vědecké databáze pro humanitní obory dostupné v ČR (161–163)