Archiv
Vše na jednom místě

1/2000: Přijde soudit živé i mrtvé

Editorial (5–8)

Romano Guardini , Kristovo nanebevstoupení a příchod (9–16)

Hans Urs von Balthasar , Víra a brzké očekávání (17–26)

Ernst Haag , Kritéria posledního soudu (27–38)

Jacques Servais , Zasvěcené panenství a příchod Království. Milenaristická pokušení zasvěceného života (39–54)

Walter Kasper , Naděje na konečný příchod Ježíše Krista ve slávě (55–67)

Vladimír Neuwirth , O dokonalém pokání (68–80)

František X. Halas , Recenze: O. Chaline, La Reconquète catholique de l’Europe centrale (81–85)

Rino Fisichella , Odpustky a Boží milosrdenství (86–95)

20 Kč