Archiv
Vše na jednom místě

4/1997: Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího a našeho Pána

Editorial (331–332)

Hans Urs von Balthasar , „Bůh z Boha, Světlo ze Světla…“ (333–336)

Joseph Ratzinger , Ježíš Kristus dnes (337–354)

Jean-Pierre Batut , Čistota a „odmítnutí brát“. Ježíš tváří v tvář prvotnímu pokušení (355–362)

Louis Bouyer , Prosté pohledy na Krista. Theolog odpovídá na otázky laikovy (363–373)

Werner Löser , Ježíš Kristus – Syn Boží zrozený z Otce přede všemi věky. Význam výpovědi o preexistenci v současné theologii (374–389)

Piero Coda , Následování Krista jako přebývání v Trojici dle evangelia sv. Jana (390–413)

Maria A. Crippa , Ježíš Kristus na počátku křesťanského umění (414–420)

Jean-Marie Lustiger , K pochopení je třeba času. Rozhovor o Světovém dni mládeže ’97 s pařížským kardinálem (421–425)

Vladimír Neuwirth , Československo mezi dvěma světovými válkami v pohledu literárního kritika a publicisty F. X. Šaldy (426–431)