Archiv
Vše na jednom místě

4/2016: Pravá a falešná zbožnost

Editorial (5–7)

Jaroslav Brož, Existuje "biblická" zbožnost (11–22)

Pavel Vojtěch Kohut, Stávat se křesťany zevnitř. Mezi Skyllou farizejské okázalosti a Charybdou pohanské svévole (23–37)

Michal Altrichter, Srdce - smyslupné slovo. Pocitovost, nebo duchovní střed? (35–51)

Karel Sládek, Pravá a falešná zbožnost ve vztahu k podobám lásky (48–58)

Petr Polehla, K Muratoriho spisu O pravé křesťanské pobožnosti a jeho vlivu na formaci kléru v době josefinismu (59–74)

Thomas Söding, Podobenství o marnotratném synu (75–89)

 

70 Kč