Nové číslo revue Communio o tradici

„Tradice je živá víra mrtvých, zatímco tradicionalismus je mrtvá víra živých.“ Těmito slovy se pokusil vyzdvihnout význam tradice v církvi americký historik dogmatu Jaroslav Pelikan.

Záměrem nového čísla (sv. 84) Mezinárodní katolické revue Communio je představit křesťanskou tradici jako živý proces spjatý s událostí Božího zjevení. Tato událost je přitom ve své podstatě láskyplným sdílením, jímž se trojjediný Bůh sklání k člověku, aby mu dal účast na svém věčném životě. Takové je podle kurátorů svazku společné východisko všech předkládaných článků.

Číst dál...

Otázka náboženství a násilím tématem nového Communia

Pozornost nového čísla (sv. 83) Mezinárodní katolické revue Communio se soustředí na dva spolu často zmiňované pojmy, jimiž jsou náboženství a násilí. „Nemine dne, aby nebyly spojovány,“ poznamenává v úvodníku kurátor čísla, pražský teolog Vojtěch Novotný.

Jednotlivé příspěvky zahraničních autorů se zabývají násilím z pohledu židovsko-křesťanského monoteismu (Giuseppe Tanzella-Nitti), z hlediska východních náboženství hinduismu a budhismu (Klaus von Stosch) a nechybí ani analýza textů, které lze k problematice násilí nalézt v Bibli a v Koránu (Jacques Scheuer). Otevřena je též otázka, zdali lze teologicky ospravedlnit jev donucování k víře, který doprovázel dějiny křesťanství (Hans Maier). Na druhou stranu zaznívá i Solovjovovo prorocké varování před „nenásilně“ vystupujícím Antikristem (Giacomo Biffi).

Číst dál...

Proběhlo mezinárodní setkání »Communio«

Ve dnech 7. – 10. května se v Praze uskutečnilo setkání redakcí mezinárodní katolické revue Communio. Časopis, jejž založili Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger a Henri de Lubac, je nyní vydáván ve třinácti zemích – Německu, Francii, Itálii, Belgii a Nizozemí, Chorvatsku, Maďarsku, Slovinsku, Polsku, Spojených státech, Brazílii, Portugalsku, Argentině a České republice. Jednotlivé redakce jednaly v Praze o dalších projektech Communio, připravovaly obsah a témata budoucích čísel časopisu.

Číst dál...

Prokop Brož: Ne znechucení, ale novou chuť.

Z aktuálního čísla věnovaného tématu milosrdenství otevíráme článek Prokopa Brože, děkana pražské teologické fakulty a vedoucího redaktora české redakce MKR Communio Ne znechucení, ale novou chuť. Šance, kterou milosrdný Bůh dává člověku. Text objevuje v Božím milosrdenství prostředek, kterým Bůh chce vyhojit dnešní duchovní nemoci člověka. Ty spočívají podle něj především v únavě, zapomnění a smutku. A předestírá výzvu obnovy chuti do života a znovuobjevení chuti Kristovy lásky.

Bližší představení celého čísla i jednotlivých článku najdete v editorialu.

 

Texty nultého čísla nyní volně přístupné

Nulté číslo Mezinárodní katolické revue Communio, které vyšlo před devatenácti lety a jehož součástí je i Balthasarův programový článek Communio – program, je nyní našim čtenářům k dispozici volně ke stažení v archivu na těchto stránkách.

Podkategorie