Avery Dulles: Autentická a neautentická tradice

Třetí číslo ročníku 2017 bylo věnovánu tématu tradice. Z čísla vybíráme článek předního amerického teologa, jezuity a kardinála Avery Dullese o rozlišování mezi autentickou a neautentickou tradicí.

Text si můžete přečíst zde.

 

4/2017: Svědomí a výchova ke svobodě

Editorial (5–9)

Jaroslav Brož, Čemu se lze od supa naučit o Bohu? (13–21) 

Luisa Karczubová, Může být od Hospodina něco „pouze přirozené“?: K trinitárnímu personalismu formace svědomí (22–33)

Hermann Geißler, „Prvotní náměstek Krista“: Pohled na Newmanovo učení o svědomí (34–50)

Servais-Théodore Pinckaers, Svědomí a omyl (51–62)

Francisco Bastitta Harriet, Vychovávat ke svobodě — integrovat naše lidství (63–77)

Dom Samuel Lauras, Povolání a výchova svědomí v křesťanském společenství (78–102)

Robert Svatoň, Poslání ženy v tajemství vykoupení: Biblická meditace Adrienne von Speyr (105–114)

 

 

3/2017: Tradice

Editorial (5–7)

Františku X. Halasovi (Christoph kardinál Schönborn, Dominik kardinál Duka, Olivier Chaline)

Bernhard Körner, Mezi archivem a živou pamětí: k vývoji pojmu Tradice (21–31) 

Every Dulles, Autentická a neautentická tradice (32–39)

Jean Duchesne, Duch při díle (40–50)

Jan Hojda, Posvátná tradice jako jednota v odlišnosti (51–63)

Peter Henrici, Posvátná tradice: Kristovo vědění v učení církve. Opětovné čtení Dějin a dogmatu od Maurice Blondela (64–78)

Robert Svatoň, Zápas o živou přítomnost Slova: Luther a luterství pohledem Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. (79–99)

Jiří Baroš, John Courtney Murray a Dignitatis Humanae (100–111)

 

 

2/2017: Náboženství a násilí

Editorial (5–9)

Giuseppe Tanzella-Nitti, Ježíš ukřižovaný, definitivní zjevení nenásilného Boha (9–18) 

Klaus von Stosch, Násilí v textech Bible a Koránu (28–37)

Jacques Scheuer, Monotheismus a násilí se zřetelem k hinduismu a buddhismu (38–48)

Hans Maier, Compelle intrare: k teologickému ospravedlnění donucování k víře v západním  křesťanství (49–61)

Pavel Vojtěch Kohut, Askeze jako záležitost lásky: je v duchovním životě místo po násilí? (62–73)

Tomáš Machula, Jako PIlát do Kréda: nad připomínkami Pinchase Lapida k evangelnímu obraz Piláta (74–88)

Giacomo Biffi, Prorocké varování Vladimíra Solovjova (89–95)

Hans Urs von Balthasar, Co je církvi do mé víry (99–112)

 

1/2017: Přijď království tvé

Editorial (5–6)

Angelo Scarano, Prosba "Přijď království tvé" z pohledu biblistiky (9–18)

Michel Fédou, Ježíš a Království (19–30)

Hans Urs von Balthasar, Boží království a církev (31–38)

Adrienne von Speyr, Výklad modlitby otčenáš (39–47)

Adolf Kajpr, První tři prosby modlitby Páně (48–54)

Helena Machulová, Tomáš Machula, Boží království eschatologické a sociální (55–65)

Guy Bedouelle, Touha uvidět Jeruzalém: historie tématu dvojí obce (66–79)

Jacques Jomier, Boží království v islámu (80–88)

Helmut Hoping, Věčnost — poznámky k Božímu času (91–99)