Nové číslo MKR Communio o Boží vůli

První letošní číslo Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 86) pokračuje v tematické řadě svazků věnovaných jednotlivým prosbám Modlitby Páně. „Kde se děje Boží vůle, tam je nebe,“ píše v meditaci nad třetí prosbou Otčenáše Benedikt XVI. Když prosíme o to, aby na zemi zavládla Boží vůle, začínáme ji proměňovat v nebe. Co však znamená Boží vůle, jak ji můžeme konat a proč vůbec vyprošovat vůli Boha, jehož slovem se přece všechno děje? Vhled do otázek, které se odvíjejí od prosby „Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi“ nabízejí texty domácích i zahraničních teologů. Pražský biblista Angelo Scarano předkládá exegetický pohled na Boží vůli jako na Boží plán spásy, který je nerozlučně spojen s lidskou odpovědí; americký cisterciák Roch Kereszty představuje tradici výkladu prosby o naplnění Boží vůle v mnišském prostředí; Jonathan Bieler z curyšské univerzity přistupuje ve své studii k otázce jednoty Kristovy božské a lidské vůle v linii Maxima Vyznavače; bosý karmelitán Pavel Vojtěch Kohut osvětluje konání Boží vůle na základě evangelního podobenství o otci, který prosí své syny, aby šli pracovat na jeho vinici; Jaroslav Franc z olomoucké teologické fakulty dává nahlédnout, jak se islámská náboženská tradice vyrovnává s otázkou předurčení a svobodné vůle. S tématem čísla souzní závěrečný článek Hanse Urse von Balthasara, který na základě biblických textů poukazuje na existenciální rozměr Božího povolání člověka ke službě.