Pavel Vojtěch Kohut, „Synu, jdi dnes pracovat na vinici!“ (Mt 21, 28d) Křesťanský život v Boží vůli