Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

3/2017: Tradice

Editorial (5–7)

Františku X. Halasovi (Christoph kardinál Schönborn, Dominik kardinál Duka, Olivier Chaline)

Bernhard Körner, Mezi archivem a živou pamětí: k vývoji pojmu Tradice (21–31) 

Avery Dulles, Autentická a neautentická tradice (32–39)

Jean Duchesne, Duch při díle (40–50)

Jan Hojda, Posvátná tradice jako jednota v odlišnosti (51–63)

Peter Henrici, Posvátná tradice: Kristovo vědění v učení církve. Opětovné čtení Dějin a dogmatu od Maurice Blondela (64–78)

Robert Svatoň, Zápas o živou přítomnost Slova: Luther a luterství pohledem Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. (79–99)

Jiří Baroš, John Courtney Murray a Dignitatis Humanae (100–111)

 

 

2/2017: Náboženství a násilí

Editorial (5–9)

Giuseppe Tanzella-Nitti, Ježíš ukřižovaný, definitivní zjevení nenásilného Boha (9–18) 

Klaus von Stosch, Násilí v textech Bible a Koránu (28–37)

Jacques Scheuer, Monotheismus a násilí se zřetelem k hinduismu a buddhismu (38–48)

Hans Maier, Compelle intrare: k teologickému ospravedlnění donucování k víře v západním  křesťanství (49–61)

Pavel Vojtěch Kohut, Askeze jako záležitost lásky: je v duchovním životě místo po násilí? (62–73)

Tomáš Machula, Jako PIlát do Kréda: nad připomínkami Pinchase Lapida k evangelnímu obraz Piláta (74–88)

Giacomo Biffi, Prorocké varování Vladimíra Solovjova (89–95)

Hans Urs von Balthasar, Co je církvi do mé víry (99–112)

 

1/2017: Přijď království tvé

Editorial (5–6)

Angelo Scarano, Prosba "Přijď království tvé" z pohledu biblistiky (9–18)

Michel Fédou, Ježíš a Království (19–30)

Hans Urs von Balthasar, Boží království a církev (31–38)

Adrienne von Speyr, Výklad modlitby otčenáš (39–47)

Adolf Kajpr, První tři prosby modlitby Páně (48–54)

Helena Machulová, Tomáš Machula, Boží království eschatologické a sociální (55–65)

Guy Bedouelle, Touha uvidět Jeruzalém: historie tématu dvojí obce (66–79)

Jacques Jomier, Boží království v islámu (80–88)

Helmut Hoping, Věčnost — poznámky k Božímu času (91–99)

 

4/2016: Pravá a falešná zbožnost

Editorial (5–7)

Jaroslav Brož, Existuje "biblická" zbožnost (11–22)

Pavel Vojtěch Kohut, Stávat se křesťany zevnitř. Mezi Skyllou farizejské okázalosti a Charybdou pohanské svévole (23–37)

Michal Altrichter, Srdce - smyslupné slovo. Pocitovost, nebo duchovní střed? (35–51)

Karel Sládek, Pravá a falešná zbožnost ve vztahu k podobám lásky (48–58)

Petr Polehla, K Muratoriho spisu O pravé křesťanské pobožnosti a jeho vlivu na formaci kléru v době josefinismu (59–74)

Thomas Söding, Podobenství o marnotratném synu (75–89)

 

3/2016: Evangelium a město

Editorial (5–8)

Christoph Schaefer, Snoubenka a nevěstka. Město v Janově Zjevení (11–21)

Angelo Scola, Nový humanismus pro město (22–34)

Gwenaëlle d´Aboville, "Jak krásná jsou města..." S papežem Františkem se křesťansky podívat na povolání urbanisty (35–51)

Jan Royt, Karel IV. a Nové Město pražské (52–60)

Norbert Schmidt, Městotvorná síla starého kostela. Nejsvětější Salvátor u Karlova mostu (61–77)

Zdeněk R. Nešpor, Město a současná religiozita (78–91)

Václav Cimbál, O čem vypráví město (92–97)

Mnišská bratrstva Jeruzalém (98–105)

 

2/2016: Milosrdenství

Editorial (5–9)

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství (13–14)

Petr Chalupa, Formule „jeho milosrdenství (trvá) na věky“ ve Starém zákoně (15–29)

Guy Bedouelle, Od pokolení do pokolení (30–41)

Serge-Thomas Bonino OP, Boží spravedlnost a milosrdenství podle svatého Tomáše Akvinského (42–53)

Pavel Vojtěch Kohut OCD, Důvěra v milosrdenství. Reakce „sester v Duchu“ na doznívající jansenismus  (54–65)

Prokop Brož, Ne znechucení, ale novou chuť. Šance, kterou milosrdný Bůh dává člověku (66–77)

Vojtěch Janšta, Maria, Matka milosrdenství (78–95)