Nové číslo MKR Communio o andělech

Zabývat se anděly je v dnes v teologii spíše výjimkou. Na druhou stranu můžeme však být v poslední době svědky zvýšeného zájmu o tyto bytosti a o jejich duchovní svět nejen v praxi zbožnostiale též v literatuře a umění. Představit, jaké místo zaujímají andělé v rámci křesťanské nauky a víry je náplní nového čísla Mezinárodní katolické revue Communio (svazek 93). Uvnitř časopisu nalezne čtenář čtyři rozsáhlejší články, které pokrývají základní témata teologické nauky o andělech. V prvním z nich, který pochází z pera francouzského biblisty Henriho Cazellese se dozvíme o vzniku a utváření představ o andělech ve Starém i Novém zákoně. Kardinál Angelo Amato nabízí ve svém pojednání přehled typických prvků angelologie v patristické, středověké, novověké a současné teologii. Jak se dnes klade otázka ohledně existence andělů?, ptá se ve svém článku dominikánský teolog Serge-Thomas Bonino, který zkoumá kredibilitu křesťanského učení o andělech. Italský systematik Carlo Rocchetta uzavírá svazek časopisu představením stěžejních výroků církevního magisteria, které se týkají andělských bytostí. Kéž předkládané číslo revue přispěje k prohloubení našeho společenství s těmi, kteří nespouštějí zrak z tváře nebeského Otce (srov. Mt 18,10) a jsou připraveni ochotně uposlechnout každé jeho slovo (srov. Ž 103,20). Robert Svatoň