Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

Vyšlo Communio 4/2014 (č. 73) o teologii a umění

Poslední číslo letošního 18. ročníku Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 73) je věnováno vztahu teologie a umění. Jak upřesňuje redakční editorial, jedná se přitom především o vztah k umění slovesnému, tedy k literatuře. Uvnitř samotného tématu se nabízí celý vějíř otázek počínaje tou, jak dnes rozpoznat křesťanské umění a literaturu nebo jakým způsobem vystihnout jádro náboženské a umělecké zkušenosti. Autory jednotlivých příspěvků, jimiž jsou převážně mladí teologové a literární vědci domácí provenience, sjednocuje snaha pokusit se ozřejmit problém teologické interpretace uměleckého díla, zjm. literárního textu.

Podkategorie