MKR Communio na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů

Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. 11. 2014 schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, na kterém je nově zařazena i Mezinárodní katolická revue Communio.