Proběhlo mezinárodní setkání »Communio«

Ve dnech 7. – 10. května se v Praze uskutečnilo setkání redakcí mezinárodní katolické revue Communio. Časopis, jejž založili Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger a Henri de Lubac, je nyní vydáván ve třinácti zemích – Německu, Francii, Itálii, Belgii a Nizozemí, Chorvatsku, Maďarsku, Slovinsku, Polsku, Spojených státech, Brazílii, Portugalsku, Argentině a České republice. Jednotlivé redakce jednaly v Praze o dalších projektech Communio, připravovaly obsah a témata budoucích čísel časopisu.

Plenární zasedání začalo 8. května v hotelu Pyramida a zúčastnili se jej také Mons. Peter Henrici, emeritní pomocný biskup švýcarského Churu, a Mons. Jean-Pierre Batut, pomocný biskup francouzského Lyonu. Po prvním dnu jednání účastníci slavili eucharistii v kostele Narození Páně na pražské Loretě. Ve čtvrtek 9. května, na slavnost Nanebevstoupení Páně, vedle jednání a prohlídky města setkání vyvrcholilo slavením mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, po níž se redakce setkaly v Arcibiskupském paláci s kardinálem Dominikem Dukou, jenž je členem české redakce Communio. Po pátečním celodenním jednání pak redakce naposledy slavily mši svatou v kapli Panny Marie Andělské na Petynce.