Mezinárodní setkání Communio ve Vídni

Každoročně počátkem května se zástupci redakcí revue Communio z jednotlivých zemí setkávají, aby projednali výhledy další činnosti na příští roky. Zvláštní místo ve společných debatách zaujímají jednání o tématech a podobě čísel, na něž se mohou čtenáři těšit v následujících letech.

Hostitelem letošního mezinárodního setkání se stala německy hovořící redakce, která pozvala jednotlivé národní redakce do Vídně. Českou redakci zastoupili David Vopřada a Jana Maroszová. Vedle pracovních schůzek, které probíhaly v příjemném prostředí vídeňského Don Bosco Haus, účastníky konsorcia pozval ke společnému slavení eucharistie a k přátelskému setkání vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn, jehož s naší zemí pojí zvláštní vztah, protože se zde narodil. Velmi silným zážitkem celého večera byl jeho popis událostí, které vedly k poškození obrazu Ukřižovaného ze strany nacistů a členů Hitlerjugend po rozhodném vystoupení tehdejšího arcibiskupa a kardinála Theodora Innitzera. Účastníky konsorcia také poctil svou návštěvou starozákonní biblista Ludger Schwienhorst-Schönberger, který vystoupil s přednáškou o vztahu historicko-kritického a teologického přístupu k výkladu Písma sv. u Josepha Ratzingera.