Nové číslo revue Communio o tradici

 

Jako celek je číslo věnováno jednomu ze zakládajících členů české verze tohoto mezinárodního časopisu, prof. Františku X. Halasovi, který si na podzim loňského roku připomenul významné životní jubileum. V pozdravech na něj osobně vzpomínají kardinálové Schönborn a Duka i francouzský kolega Olivier Chaline.

Jednotlivé články se nejprve věnují teologickému vývoji pojmu tradice v dějinách církve (Bernhard Körner) a otázce kritérií, která jsou nezbytná k posouzení její ryzosti (Avery Dulles). Následně je skutečnost tradice ukotvena v trojiční lásce (Jean Duchesne a Jan Hojda). O tom, že v živé tradici pokračují dějiny spásy, hovoří studie o vztahu dějin a dogmatu u Marice Blondela (Peter Henrici).

Hlavní téma čísla pak ještě doplňují dva příspěvky, které se zabývají tématem reformace v teologii J. Ratzingera (Robert Svatoň) a koncilním učení o náboženské svobodě (Jiří Baroš).

3/2017: Tradice