Otázka náboženství a násilím tématem nového Communia

 

Z domácích teologů se Vojtěch Kohut zamýšlí nad tím, zdali násilí může mít své místo v duchovním životě a Tomáš Machula reflektuje pohnutky, které vedly Piláta k tomu, aby vynesl rozsudek nad Ježíšem.

Za sjednocující myšlenku všech textů můžeme pokládat ideu slavné řezenské přednášky Benedikta XVI., podle nějž se násilí příčí jak Boží přirozenosti, tak Božímu zjevení v Kristu, vtěleném Logu.

2/2017: Náboženství a násilí