Nové číslo MKR Communio k Roku milosrdenství

Druhé letošní číslo Mezinárodní katolické revue Communio nese název „Milosrdenství“. V pořadí 79. svazek časopisu tak chce přispět k prožívání mimořádného Svatého roku milosrdenství, který jako zvláštní čas církve vyhlásil papež František. Výběr textů našich i zahraničních autorů byl učiněn tak, aby souzněl s hlavními liniemi svatého roku, jehož hlavní výzvu lze spolu s papežem shrnout do dvou požadavků: otevřít se Božímu milosrdenství a pokusit se být milosrdný k druhým.

První příspěvek z pera olomouckého biblisty Petra Chalupy rozprostírá šíři starozákonní formule „jeho milosrdenství trvá navěky“, která umožňuje nahlížet Boží milosrdenství jako perspektivu celých dějin coby historie spásy.

Článek Guy Bedouella (†2012), francouzského dominikána a bývalého dlouholetého člena francouzské edice revue Communio, se obrací do minulosti pro konkrétní příklady, na nichž autor ukazuje plodnost působení církve, která se nechává ve svém putování dějinami proniknout duchem milosrdenství.

Současný děkan Filozofické fakulty Papežské akademie sv. Tomáše v Římě, Serge Thomas Bonino, se zabývá klíčovou otázkou, když popisuje vztah mezi milosrdenstvím a spravedlností. V pojetí sv. Tomáše Akvinského přitom nejde o vzájemně si odporující aspekty, nýbrž o dvě dimenze jediné skutečnosti, kterou je zjevení Boha jednajícího pro spásu člověka.

Čtenářům revue důvěrně známý karmelitánský kněz a teolog Pavel Vojtěch Kohut představuje ve svém textu duchovní blízkost Terezie z Lisieux a Alžběty z Dijonu, jež tkví v jejich odevzdanosti Bohu a v rozhodnutí pro nezištnou lásku, které jsou neseny právě důvěrou v Boží milosrdenství.

Prokop Brož, děkan pražské Katolické teologické fakulty a vedoucí redaktor české redakce MKR Communio, objevuje v Božím milosrdenství prostředek, kterým Bůh chce vyhojit dnešní duchovní nemoci člověka. Ty spočívají podle něj především v únavě, zapomnění a smutku.

Kněz a teolog Vojtěch Janšta na závěr čísla otevírá podnětnou perspektivu mariologickou, když o Matce milosrdenství uvažuje ve spojení s Kristem jako o nástroji zjevení Božího milosrdenství světu, a následně ve spojitosti s církví jako o pomocnici při přijetí tohoto Božího daru.

Nový svazek MKR Communio je možné si zakoupit jako obvykle v distribuční síti Karmelitánského nakladatelství.