Blog
Na cestu či ke kafi

1/2015: Otče náš, jenž jsi na nebesích

Editorial (5)

Angelo Scarano, Globální pohled na modlitbu Páně (8–21)

Thomas Söding, Modlitba v Duchu: Otčenáš -ústřední prvek Ježíšova učení (22–33)

Jean-Pierre Batut, Modlit se k Otci  skrze Syna v Duchu: Úvahy o specifičnosti křesťanské modlitby (34–50)

Jean-Robert Armogathe, "Otec, který je na nebesích" a "Otec na výsosti": Židovské liturgické pozadí modlitby Páně (51–58)

Pavel Vojtěch Kohut, "Otec ve skyrtosti" (Mt 6,6.18): Křesťanská zkušenost neuchopitelné blízkosti Otce v evangeliích (59–73)

Pierguseppe Bernardi, Trinitární hypostaze Otce: Jak je možné vidět Neviditelného? (74–91)

Josef Bartoň, Česká tvář modlitby Páně (92–101)

 

50 Kč