Blog
Na cestu či ke kafi

2/2017: Náboženství a násilí

Editorial (5–9)

Giuseppe Tanzella-Nitti, Ježíš ukřižovaný, definitivní zjevení nenásilného Boha (9–18) 

Klaus von Stosch, Násilí v textech Bible a Koránu (28–37)

Jacques Scheuer, Monotheismus a násilí se zřetelem k hinduismu a buddhismu (38–48)

Hans Maier, Compelle intrare: k teologickému ospravedlnění donucování k víře v západním  křesťanství (49–61)

Pavel Vojtěch Kohut, Askeze jako záležitost lásky: je v duchovním životě místo po násilí? (62–73)

Tomáš Machula, Jako PIlát do Kréda: nad připomínkami Pinchase Lapida k evangelnímu obraz Piláta (74–88)

Giacomo Biffi, Prorocké varování Vladimíra Solovjova (89–95)

Hans Urs von Balthasar, Co je církvi do mé víry (99–112)

 

70 Kč