Archiv
Vše na jednom místě

1/2000: Přijde soudit živé i mrtvé

Editorial (5–8)

Romano Guardini , Kristovo nanebevstoupení a příchod (9–16)

Hans Urs von Balthasar , Víra a brzké očekávání (17–26)

Ernst Haag , Kritéria posledního soudu (27–38)

Jacques Servais , Zasvěcené panenství a příchod Království. Milenaristická pokušení zasvěceného života (39–54)

Walter Kasper , Naděje na konečný příchod Ježíše Krista ve slávě (55–67)

Vladimír Neuwirth , O dokonalém pokání (68–80)

František X. Halas , Recenze: O. Chaline, La Reconquète catholique de l’Europe centrale (81–85)

Rino Fisichella , Odpustky a Boží milosrdenství (86–95)

50 Kč

4/1999: Liturgie

Editorial (317–318)

Louis Bouyer , Od židovské liturgie ke křesťanské (319–330)

Hans Urs von Balthasar , Důstojnost liturgie (331–337)

Dominik Duka , Slovo a liturgie (338–340)

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz , „Jezte beránka ve spěchu…“ O antiextázi v křesťanské bohoslužbě (341–347)

Joseph Ratzinger , Ke struktuře slavení liturgie (348–357)

Stefaan van Calster , Svátosti v křesťanském životě. Pastorační péče o sváteční křesťany (358–369)

Olivier Messiaen , Co je to sakrální hudba? (370–377)

Stanislaw Grygiel , Osoby v liturgii (378–385)

Tomáš Černoušek , Liturgický prostor. Základní orientace a nástin vývoje (386–397)

František X. Halas , O nesnázích s adaptací na novou liturgii (398–411)

Patrick Le Gal , Liturgický úkon v ravennské mozaice (412–419)

50 Kč

3/1999: Vstoupil na nebesa a sedí po pravici Otce

Editorial (221–222)

Walter Kasper , Kristovo nanebevstoupení – historie a theologický význam (223–232)

Adalbert Rebić , žalm 110,1. K významu „sedet ad dexteram Patris“ ve Starém zákoně (233–237)

Vojtěch Novotný , Nanebevstoupení (především) podle sv. Lukáše (238–278)

Xavier Jacques , Kristova sláva a podíl na ní podle svatého Pavla (279–286)

Adrienne von Speyr , Návrat k Otci (287–291)

Jean Daniélou , Přístupy ke Kristu (292–296)

Hans Urs von Balthasar , První v novém světě (297–302)

Joseph Ratzinger , Nanebevstoupení Páně (303–307)

André Léonard , „Bůh nám dal usednout v nebi v Kristu Ježíši“ (Ef 2,6) (308–312)

50 Kč

2/1999: Tajemství Boha Otce

Editorial (117–118)

Jean-Pierre Batut , „Bůh Otec všemohoucí“. Úvaha o jednom sporném výrazu (119–134)

Alberto Espezel , Otec a vykoupení (135–139)

Hans Urs von Balthasar , Cesta k Otci není oklikou (141–145)

Jacques Servais , Zpověď, svátost Otce milosrdenství: Prorocká intuice Adrienny von Speyr (146–154)

François Boespflug , Bůh Otec jako stařec v umění křesťanského Západu. Dějiny sklouznutí do bezvýznamnosti (159–172)

Vladimír Suchánek , Krajina bytí jako metanoia (173–195)

Richard Machan , Bůh Otec jako Dárce (196–215)

50 Kč

1/1999: Láska

Editorial (5–6)

Hans Urs von Balthasar , Hlavní přikázání (7–12)

Georg Hentschel , „Protože Bůh vás miluje…“ (Dt 7, 8). Láska ve Starém zákoně (13–21)

Michael Figura , Janovské poselství o lásce (22–31)

Ysabel de Andia , Erós a agapé. Božská vášeň lásky (32–51)

Erich Przywara , Bůh – Láska (52–60)

Mistr Eckhart , Promluva o lásce (61–64)

Vladimír Suchánek , Krása je Pravda Lásky. Úvaha o estetických a spirituálních souvislostech uměleckého obrazu ve filmu (65–91)

Obsahový a autorský rejstřík Mezinárodní katolické revue Communio 1996–1998 (92–109)

50 Kč

4/1998: Třetího dne vstal z mrtvých

Editorial (313–314)

Heinrich Schlier , Zmrtvýchvstání Ježíše Krista (315–325)

Leo Scheffczyk , Ježíšovo zmrtvýchvstání: životodárný základ víry (326–335)

Hans Urs von Balthasar , Smrt je pohlcena životem (336–340)

Antonio Sicari , Eucharistie a vzkříšení (341–348)

Vojtěch Novotný , Umocněné stvoření. O jednotě smrti a vzkříšení dle C. S. Lewise (349–374)

Jean Paul , Řeč mrtvého Krista se střechy světa, že Bůh není (375–378)

Vladimír Neuwirth , Zjevení Boha živého (379–385)

Joseph Ratzinger , Církevní hnutí a jejich theologické místo (386–406)

František X. Halas , Nové poslání otce Dominika (407–409)

Oprava (410)

50 Kč