Archiv
Vše na jednom místě

1/2002: Vzkříšení těla

Editorial (7–8)

Christoph Schönborn , „Vzkříšení těla“ ve víře Církve (9–24)

Adalbert Rebić , Víra ve vzkříšení ve Starém zákoně (25–33)

Petr Mareček , Vzkříšení těla v Ježíšově zvěstování podle synoptických evangelií (34–41)

Josef Pieper , Smrt, nesmrtelnost a vzkříšení podle sv. Tomáše Akvinského (42–49)

Claude Dagens , Naše tělo slíbené při vzkříšení (50–58)

Joseph Ratzinger , Mezi smrtí a zmrtvýchvstáním (59–72)

John H. Newman , Vzkříšení těla (73–79)

Hans Urs von Balthasar , Biskup a jeho seminář (80–83)

Mikuláš Lobkowicz , Falešná pokora nedostatečného vědění. O relativismu (84–92)

Joseph Ratzinger , Nová evangelizace (93–102)

Vojtěch Novotný , Recenze: Eugen Drewermann, O nesmrtelnosti zvířat (103–105)

Vojtěch Novotný , Recenze: Václav Renč, Malborgův dům (malý výbor z próz) (106)

Vojtěch Novotný , Recenze: Václav Renč, Pražská legenda (106)

Vojtěch Novotný , Recenze: Adrienne von Speyr, Lumina a nová lumina (106–107)

Karel Říha , Recenze: Karel Říha, Identita a relevance (108–109)

50 Kč

3–4/2001: Slovo Boží

Editorial (221–222)

Alberto Espezel , Kristus – Slovo Otcovo (223–228)

Leo Scheffczyk , Písmo svaté – Slovo Boží a slovo Církve (229–241)

Rino Fisichella , Dei Verbum audiens et proclamans. Písmo a Tradice jako pramen Božího slova (242–253)

Michael Figura , O svátostném charakteru Božího slova (254–267)

Ignace de la Potterie , Četba Písma svatého v „Duchu Svatém“. (Je dnes ještě možný patristický způsob četby Písma?) (268–282)

Hans Urs von Balthasar , Písmo (283–288)

Petr Chalupa , Boží slovo v pastorační praxi (289–305)

Jan Hojda , Slovo Boží na vrcholu dějin spásy (306–317)

Éric de Moulins-Beaufort , Slovo Boží, slovo Církve, tajemství člověka (318–329)

Sante Babolin , Otevřít Písmo (330–336)

Stefaan van Calster , Slovo a homilie (337–349)

Richard Machan , Boží Slovo na bílém koni. Teologická meditace nad úryvkem Apokalypsy sv. Jana (350–355)

Petr Chalupa , České katolické biblické dílo (356–360)

Philippe Barbarin , „Znalec božské hudby“ (Origenes) (361–364)

Henri kardinál de Lubac SJ: životopis (365–368)

Henri de Lubac , Paradoxy (369–382)

Vojtěch Novotný , Pocta Ferdinandu Ulrichovi (383–384)

Ferdinand Ulrich , „Jednota života a smrti“ v daru bytí jakožto láska (385–389)

Joseph Ratzinger , O problému křesťanského prorokování (390–404)

Vojtěch Novotný , Recenze: Hans Urs von Balthasar, Křesťansky meditovat (405–406)

Vojtěch Novotný , Recenze: Maurice Blondel, Logika činu (406–407)

Vojtěch Novotný , Recenze: Erich Fromm, Mít, nebo být? (408–411)

Vojtěch Novotný , Recenze: Bruce Marshall, Dělníci na vinici (411–413)

100 Kč

2/2001: Odpuštění hříchů

Editorial (115–116)

Štěpán M. Filip , Odpuštění hříchů (117–122)

Peter Henrici , Hřích jako ne-pravda. Pokus o filozofické přiblížení (123–132)

Hans Urs von Balthasar , Ježíš a odpuštění (133–144)

Richard Machan , Duch Svatý v díle spásy (145–158)

Walter Kasper , Církev – místo odpuštění hříchů (159–167)

Augustin , Plnost života pohltila smrt (168–175)

Adrienne von Speyr , Velikonoční dar (176–182)

František X. Halas , Odpuštění hříchů a omluva za historické viny Církve (183–197)

Albert Görres , Vina a pocity viny (198–208)

Vojtěch Novotný , Recenze: Petr Kubín, Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis (209–216)

50 Kč

1/2001: Společenství svatých

Editorial (7–9)

Štěpán M. Filip , Společenství svatých (10–17)

Manuel Gesteira , Věřím ve společenství svatých (18–46)

Christoph Schönborn , Communio tří církevních stavů (47–59)

Manfred Diefenbach , Povoláni ke svatosti (60–66)

Dagmar Halasová , Rozjímání o devátém článku vyznání víry (67–68)

Hans Urs von Balthasar , Katolicita a společenství svatých (69–73)

Jan Buchta , O společenství svatých (74–75)

Georges Bernanos , Svatý Dominik (76–89)

Dominique Millet-Gérard , Úhelný kámen Claudelových rozjímání (90–102)

Vladimír Neuwirth , Domov (103–108)

Gabriela Vlková , Recenze: Kurt Schubert, Bible a dějiny (109–110)

Richard Machan , Recenze: Órigenés, O Písni písní (110–111)

Richard Machan , Recenze: Milada Lipčíková-Salabová, Výstava Metafyzický symbolismus (111–112)

50 Kč

3–4/2000: Duch svatý a Církev

Editorial (201–202)

Hans Urs von Balthasar , Prosba o Ducha Svatého (203–209)

Heinrich Schlier , Duch Svatý jako interpret podle Janova evangelia (210–221)

Marc Ouellet , Duch v trinitárním životě (222–233)

Ysabel de Andia , Pomazání (234–248)

Vladimir Zelinskij , Maria, Duch Svatý a svatost (249–256)

Agnes Cunningham , Mariina víra – svrchovaný a trvalý dar Ducha Svatého (257–268)

Marie-Hélène Congourdeau , Duch a Snoubenka. Život Církve a zkušenost Ducha (269–279)

Michael Figura , Duch Svatý a Církev (280–292)

Henri de Lubac , V jakém smyslu je Církev tajemstvím? (293–310)

Adrienne von Speyr , Církev jako tajemství (311–314)

Richard Machan , Aspekty Církve. Teologická meditace o Církvi (315–336)

Hans Urs von Balthasar , Nebeská Církev (337–351)

Piero Coda , Přítomnost Krista v Církvi. Metodologické uvedení do tématiky (352–362)

Jan Hojda , Stvoření a Církev (363–376)

Walter Kasper , Církev – svátost jednoty (377–383)

Joseph Ratzinger , Kontext a význam deklarace Dominus Iesus (384–389)

Angelo Amato , Kristologický obsah deklarace Dominus Iesus (390–393)

Fernando Ocáriz , Ekleziologický obsah deklarace Dominus Iesus (394–396)

2/2000: Eucharistie a Trojice

Editorial (101–102)

Marc Ouellet , Trojice a eucharistie. Tajemství Smlouvy (103–119)

Ciril Sorč , Eucharistie – dar Nejsvětější Trojice a díkůvzdání Církve (120–134)

Matthieu Rougé , Eucharistie, trinitární zkušenost podle Viléma ze Saint-Thierry (135–145)

Jean Corbon , Modlit se v Nejsvětější Trojici (146–163)

Stefaan van Calster , Dies Domini. Reflexe nad apoštolským listem o svěcení dne Páně (164–173)

Jean-Robert Armogathe , Místo odpočinku nebo skládka? Hřbitov a jeho teologické zdůvodnění (174–179)

Joseph Ratzinger , Víra, pravda, kultura. Zamyšlení nad encyklikou Fides et ratio (180–195)

50 Kč