Archiv
Vše na jednom místě

4/2003: Svatost dnes

Editorial (265–266)

Pavel Vojtěch Kohut , Všeobecné povolání ke svatosti. Různorodé projevy jediné svatosti církve v životě dnešních křesťanů (267–283)

Hans Urs von Balthasar , Svatí v dějinách Církve (284–291)

Adrienne von Speyr , Svatost v každodenním životě (292–299)

Guy Bedouelle , Milost v pohybu. Svatost na filmovém plátně (300–307)

Bernard Ardura , Beatifikace a kanonizace Jana Pavla II. (308–321)

Aldino Cazzago , Svatí a svatost v magisteriu Jana Pavla II. Svatost jako „specifická ,chuť‘ křesťanského života“ (322–335)

František X. Halas , Svatí a „historická paměť“ instituce papežství (336–341)

Thierry Bedouelle , Příklad svatých (342–354)

Dominik Duka , Úcta ke svatým a její význam pro život církve (355–369)

Georges Bernanos , Svatí, naši přátelé (370–384)

Xavier Léon-Dufour , Ďábel (385–397)

Vojtěch Novotný , Recenze: Martin Buber, Temnota Boží (398–403)

Vojtěch Novotný , Recenze: Johanka z Arku (403–408)

Témata Mezinárodní katolické revue Communio 1996–2003 (409)

50 Kč

3/2003: Svátosti

Editorial (167–168)

Nicola Bux , Trinitární působení ve svátostech (169–178)

Henri de Lubac , Svátost Ježíše Krista (179–187)

Michal Altrichter , Putující celek. Svátosti (také) jako „teologie z Boží strany“ (188–200)

Arno Schilson , Liturgie jako místo přítomnosti a působnosti tajemství Ježíšova života (201–213)

Stefaan van Calster , Svátosti v životě křesťana. K pastoraci „sezónních křesťanů“ (214–226)

František X. Halas , Papež Pius XII. a „holocaust“ (227–242)

Karl Lehmann , Co zůstává z očistce? (243–250)

Joseph Ratzinger , Vztah mezi učitelským úřadem církve a exegezí. Ke stoletému výročí Papežské biblické komise (251–258)

Vojtěch Novotný , Recenze: Liturgie a knihy nakladatelství Vyšehrad 1996–2003 (259)

Marta Pavlíková , Recenze: Adrienne von Speyr, Slova na kříži (260)

50 Kč

1–2/2003: Vtělení

Editorial (7–8)

Peter Henrici , Tajemství Božího vtělení (9–13)

Hans Urs von Balthasar , Maria a Duch (14–18)

Christoph Schönborn , Cesta moderní kristologie (19–30)

Gerhard Schneider , Kristologické preexistenční výpovědi v Novém zákoně (31–41)

Paolo Martinelli , Bůh v srdci křesťana. Tajemství rostoucí přítomnosti (42–55)

Michael Figura , Eucharistie – sakramentální vtělení (56–71)

Louis Bouyer , Vtělení, přirozená sakrálnost a křesťanská liturgie (72–80)

Richard Machan , Maria při vtělení. Předložení základních úvah von Balthasara (81–99)

Vojtěch Novotný , Nesnesitelná pokora vtěleného Slova (100–101)

Horst Bürkle , Inkarnace a reinkarnace. Dvě podoby milosti a zákona (102–114)

Herbert Meier , Jednoho letního večera. O inkarnaci v básni (115–118)

Michal Bartoš , Trvale udržitelný život v životě Bohuslava Reynka (119–125)

Joseph Ratzinger , Projev na biskupské synodě o munus docendi biskupů (126–128)

Maria A. Crippa , Idea katedrály 20. století, dnes ve výstavbě (129–136)

Karel Říha , Smysl údělu člověka podle Maurice Blondela (137–152)

Vojtěch Novotný , Recenze: Aleš Opatrný, Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze (153–155)

Richard Machan , Recenze: Václav Wolf, Syntéza víry (155–160)

Jiří Žůrek , Vědecké databáze pro humanitní obory dostupné v ČR (161–163)

100 Kč

4/2002: Člověk v Božím světle

Editorial (317–318)

Hans Urs von Balthasar , Homo creatus est (319–331)

Peter Henrici , Určení člověka (332–341)

Erik Peterson , Teologie lidského zjevu (342–347)

Mikuláš Lobkowicz , Úvahy o Dignitatis humanae (348–360)

Joseph Ratzinger , K otázce smyslu kněžské služby (361–386)

Dagmar Halasová , Křesťan Georges Bernanos (387–403)

Lucie M. Cincialová , Duchovní otcovství-mateřství jako účast na otcovství a mateřství Božím (404–412)

Hans Urs von Balthasar , Literární dílo Adrienne von Speyr (413–417)

František X. Halas , Recenze: Ctirad V. Pospíšil, Tajemství srdce vtěleného Syna (418–424)

50 Kč

3/2002: Tajemství Ježíšova života

Editorial (215–217)

Christian Schütz , Mysteria Ježíšova života – prizma víry (218–230)

Michel Dupuy , Ježíšova tajemství (231–237)

Ctirad V. Pospíšil , Mysteria carnis Christi – velký dluh teologie (238–242)

Richard Machan , Sedmero tajemství Ježíšova života (243–252)

Anton Štrukelj , Duchovní krása ikon (253–260)

Jan Hojda , Trinitární základ Ježíšova života (261–263)

Jesús Luzarraga , Věčný život v Janových spisech (264–272)

Bruno Maggioni , Novozákonní úvaha o ráji (273–283)

Adrienne von Speyr , Pánovo nebe (284–288)

Frankfurter , Německá středověká spirituální teologie (úryvky) (289–293)

Eva Tomášková , Provizorium nebo prozřetelnost? (294–302)

Vojtěch Novotný , Recenze: JUDr. Jiří R. Tretera, Stát a církve v České republice (303–309)

Jiří Žůrek , Recenze: Carlo Rocchetta, Svátosti víry (309–313)

50 Kč

2/2002: Život věčný

Editorial (113–114)

Joseph Ratzinger , O konci času. Smrt, dějiny, věčnost. Úvaha o největším tajemství (115–129)

Luis Ladaria , Teologická úvaha o pekle (130–137)

Richard Machan , Posmrtná očista (138–154)

Jan Pavel II. , Katecheze o eschatologii (155–170)

Hans Urs von Balthasar , Apokatastasis (171–183)

Jean Galot , Závěrečný úděl světa (184–195)

Godfried Daneels , Vzdělání a výchova kněží (196–210)

Richard Machan , Recenze: Kolektiv autorů, Eucharistie – mysterium fidei (211–212)

Richard Machan , Recenze: C. V. Pospíšil, Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia (212)

50 Kč