Archiv
Vše na jednom místě

3/2005: Jak bolí Bůh? In memoriam Karla Vrány (1925–2004)

Editorial (215)

Tomáš Špidlík , Mons. Karel Vrána (217–220)

František X. Halas , Kdy umělce bolí Bůh… (221–225)

Jaroslav Šerých , Jak bolí Bůh (226–231)

Norris W. Clarke , „My jsme“ interpersonálního dialogu jako východisko metafyziky (232–244)

Pavel Vojtěch Kohut , „Řekněte mu, že strádám, trpím a umírám“. Mystická bolest Boží lásky podle Jana od Kříže (245–265)

Dagmar Halasová , Kněží v románovém díle G. Bernanose (266–273)

Karel Vrána , Evangelium a církev v proměnách dějin (274–298)

50 Kč

2/2005: Hans Urs von Balthasar (1905–1988)

Editorial (119)

Hans Urs von Balthasar , Teologie a svatost (121–128)

Joseph Ratzinger, Benedikt XVI. , Muž církve ve světě (129–132)

Jan-Heiner Tück , Hans Urs von Balthasar: nadčasový prostředník (133–139)

Peter Henrici , Trilogie Hanse Urse von Balthasara, teologie evropské kultury (140–150)

Friedrich Nietzsche , O vybraném člověku (151–156)

Pavel Vojtěch Kohut , Balthasarovo vnímání Karmelu: Jan od Kříže – Terezie z Lisieux – Alžběta od Trojice (157–172)

Felix Genn , Teologie z ducha Duchovních cvičení (173–188)

Jean-Marie Lustiger , Odezva na Balthasarovo dílo v současné církvi (189–195)

Vojtěch Novotný , Hans Urs von Balthasar a české země (196–204)

Petr Příhoda , Český vztah k Evropě a její Unii: Ambivalence (205–211)

50 Kč

1/2005: Ježíšův křest a pokušení

Editorial (7–8)

Hansjörg Rigger , „Já vás křtím vodou k obrácení“ (9–18)

Michael Figura , Ježíšův křest – zjevení trojjediného Boha (19–32)

Richard Machan , Plnost Ježíšova křtu (33–39)

Jaroslav Brož , Ježíšova pokušení – škola duchovního rozlišování pro církev (Lk 4,1–13) (40–63)

Ctirad V. Pospíšil , Ježíšovy mesiášské zkoušky (64–77)

Vojtěch Novotný , Ježíšův křest, pokušení a Trojice (78–89)

Pavel Vojtěch Kohut , Pánovo pozvání na poušť. Úvaha o postním charakteru církve (90–101)

Adrienne von Speyr , Světelná tajemství růžence. Výbor z textů (102–107)

Egon Kapellari , Svěcení vody (108–115)

50 Kč

3–4/2004: Bohu zasvěcený život

Editorial (227–229)

Christian Schütz , Ježíš Kristus, naprostá evangelní rada. Christologické založení evangelních rad (231–241)

Pavel Vojtěch Kohut , Zasvěcený život a křesťanské duchovní stavy. Dialogický smysl různosti životních forem v církvi (242–266)

Vojtěch Novotný , Církev v nerozdělené lásce a vydanosti. Eklesiologické základy řeholního života dle Josefa Zvěřiny (267–278)

Hans Urs von Balthasar , K teologii řádového slibu (279–290)

Jacques Servais , Evangelijní rady a totální sebedarování (291–303)

Marta Pavlíková , Poslušnost z lásky (304–310)

Jean Galot , Věrnost až do smrti? (311–320)

Dominik Duka , O zasvěceném životě v dnešní církvi (321–340)

Václav Ventura , Reforma v cisterciáckém řádu (341–350)

Joseph Ratzinger , Zvěst o Bohu v naší době (351–363)

Vojtěch Novotný , Otázka „co je člověk“ v Písmu (364–382)

Jan Hojda , Dobyvatelé Absolutna a milované děti Boží. Vztah člověka a Absolutna v beletrii Jaroslava Durycha (383–419)

Tématické okruhy Mezinárodní katolické revue Communio 1996–2004 (420–421)

100 Kč

2/2004: Křest

Editorial (109–110)

Joseph Ratzinger , Křest, víra a náležitost k církvi (111–127)

John N. D. Kelly , Křest v prvních staletích po Kristu (128–135)

Prokop Brož , Křest jako účast na Kristu v jeho mystickém těle Církvi (136–158)

Jean Daniélou , Evangelizace a křest (159–162)

John H. Newman , Křest dětí (163–171)

Kurt Koch , Eucharistie – životní centrum církve (172–196)

Henri de Lubac , O církevnosti víry (197–200)

Vojtěch Novotný , O skrytostech Ježíšova života (201–209)

Pavel Vojtěch Kohut , Život s Kristem skrytý v Bohu. Kontemplativní život jako znamení tajemství skrytosti (210–223)

Oprava (mimo stránkování)

50 Kč

1/2004: Ježíšův skrytý život

Editorial (7–8)

Hans Urs von Balthasar , Ježíš jako dítě a jeho chvála dítěte (9–16)

Ladislav Tichý , Skrytý život Páně ve světle Nového zákona a podle apokryfních evangelií (17–29)

Gisbert Greshake , Spiritualita Nazareta (30–44)

John Saward , Teologové skrytého života. Saharský poustevník a scholastický andělský učitel (45–57)

Heinrich Pfeiffer , Ježíšův skrytý život v Egyptě a v Nazaretě v zrcadle umění (58–75)

Vojtěch Brož , Liturgie křesťanské existence (76–86)

Jan Hojda , Chudoba jako cesta posvěcení. Reflexe tématu v estetice Jaroslava Durycha (87–104)

50 Kč