Archiv
Vše na jednom místě

2/2009: Sacramentum ordinis – svátost kněžství

Editorial (83)

Pavel Vojtěch Kohut, Sacramentum Ordinis – sborová svátost ke službě. Nástin dějin, teologie a spiritualit služebného kněžství (84–104)

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. Biskup – hlasatel a ochránce víry (105–118)

Michal Kaplánek , Kněžství včera, dnes a zítra (119–128)

David Seifert , Průřez teologií obnoveného diakonátu (129–151)

Karel Sládek , Svátostné kněžství Sergeje Bulgakova „podle řádu Melchisedechova“ (152–162)

Basilio Petra , Církevní celibát. Jedna katolická úvaha o jedné normě latinské tradice (163–173)

Pavel Vojtěch Kohut – Jiří Strach , Symbióza posvěcující a parťácké roviny. Rozhovor (nejen) o postavě kněze v českém porevolučním filmu (174–181)

59 Kč