Archiv
Vše na jednom místě

1/2009: Ježíšův vjezd do Jeruzaléma

Editorial (7–8)

Harald Buchinger , „Hosana Synu Davidovu!“ K liturgii Květné neděle (9–17)

Vojtěch Brož , Žalm 118. Píseň radosti ze záchrany (18–40)

Hans Urs von Balthasar , „Hosana“ – jaké teologii osvobození? (41–45)

Claus-Peter März , „Hle, přichází k tobě tvůj král…“ (46–54)

Éric de Moulins-Beaufort , Paradoxní aktuálnost Katolicismu (55–64)

Karl-Heinz Menke , „Starší bratři a sestry“ teologické pojetí židovství u Josepha Ratzingera (65–79)

30 Kč