Archiv
Vše na jednom místě

3/2008: Svoboda a zodpovědnost

Editorial (209–210)

Hans Urs von Balthasar , Kristova svoboda a my (211–221)

Pavel Pola , Apoštol Pavel a svoboda (222–232)

Eberhard Schockenhoff , Léčka se přetrhla. Svoboda ve světle víry. Systematicko-teologický náčrt (233–252)

Pavel Vojtěch Kohut , „To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus (Gal 5,1). Řeholní poslušnost – paradigma obecně křesťanské zodpovědné svobody (252–265)

David Seifert , Svoboda svědomí v křesťanství a v marxismu. Nárok absolutní pravdy na svobodu člověka? Snaha o objasnění podstatné rozdílnosti dvou zdánlivě podobných nároků (266–273)

Matthieu Dubost , Od etiky k řeči odpovědnosti podle Emmanuela Lévinase (274–289)

Luis Baliña , Vůči komu jsem zodpovědný? (290–299)

Petr Polehla , „Propusťte mě k těm, kteří budou zastřeleni“. O svobodě a odpovědnosti v Křelinově díle Každý své břímě (302–305)

Robert Spaemann – Holger Zaborowski , „Zvíře, které smí slíbit a odpustit...“ (306–314)

30 Kč