Archiv
Vše na jednom místě

2/2008: Proměnění Páně

Editorial (111–112)

Hans Urs von Balthasar, Ježíš potřebuje svědky. Ale jaké? (112–117)

Jaroslav Brož, Ježíšovo proměnění a význam „zářícího oblaku“ (118–133)

Béatrice Oiry, Proměnění mezi křtem a vzkříšením. Zjevení Páně a čtenářova víra v Matoušově evangeliu (134–143)

Adalbert Rebić, Ježíš, zákon a proroci. Úloha Mojžíše a Eliáše v události proměnění (144–151)

Michael Figura, Teologický a mystický význam Ježíšova proměnění u církevních otců (152–162)

Karel Sládek, „Táborské světlo“ v mystice východního křesťanství (163–172)

Jan Royt, Posvátné hory v Čechách (173–177)

Prokop Brož, Křesťanská identita. Její uchovávání a předávání (178–205)

30 Kč