Archiv
Vše na jednom místě

1/2004: Ježíšův skrytý život

Editorial (7–8)

Hans Urs von Balthasar , Ježíš jako dítě a jeho chvála dítěte (9–16)

Ladislav Tichý , Skrytý život Páně ve světle Nového zákona a podle apokryfních evangelií (17–29)

Gisbert Greshake , Spiritualita Nazareta (30–44)

John Saward , Teologové skrytého života. Saharský poustevník a scholastický andělský učitel (45–57)

Heinrich Pfeiffer , Ježíšův skrytý život v Egyptě a v Nazaretě v zrcadle umění (58–75)

Vojtěch Brož , Liturgie křesťanské existence (76–86)

Jan Hojda , Chudoba jako cesta posvěcení. Reflexe tématu v estetice Jaroslava Durycha (87–104)

30 Kč