Archiv
Vše na jednom místě

1/2002: Vzkříšení těla

Editorial (7–8)

Christoph Schönborn , „Vzkříšení těla“ ve víře Církve (9–24)

Adalbert Rebić , Víra ve vzkříšení ve Starém zákoně (25–33)

Petr Mareček , Vzkříšení těla v Ježíšově zvěstování podle synoptických evangelií (34–41)

Josef Pieper , Smrt, nesmrtelnost a vzkříšení podle sv. Tomáše Akvinského (42–49)

Claude Dagens , Naše tělo slíbené při vzkříšení (50–58)

Joseph Ratzinger , Mezi smrtí a zmrtvýchvstáním (59–72)

John H. Newman , Vzkříšení těla (73–79)

Hans Urs von Balthasar , Biskup a jeho seminář (80–83)

Mikuláš Lobkowicz , Falešná pokora nedostatečného vědění. O relativismu (84–92)

Joseph Ratzinger , Nová evangelizace (93–102)

Vojtěch Novotný , Recenze: Eugen Drewermann, O nesmrtelnosti zvířat (103–105)

Vojtěch Novotný , Recenze: Václav Renč, Malborgův dům (malý výbor z próz) (106)

Vojtěch Novotný , Recenze: Václav Renč, Pražská legenda (106)

Vojtěch Novotný , Recenze: Adrienne von Speyr, Lumina a nová lumina (106–107)

Karel Říha , Recenze: Karel Říha, Identita a relevance (108–109)

30 Kč