Archiv
Vše na jednom místě

3–4/2000: Duch svatý a Církev

Editorial (201–202)

Hans Urs von Balthasar , Prosba o Ducha Svatého (203–209)

Heinrich Schlier , Duch Svatý jako interpret podle Janova evangelia (210–221)

Marc Ouellet , Duch v trinitárním životě (222–233)

Ysabel de Andia , Pomazání (234–248)

Vladimir Zelinskij , Maria, Duch Svatý a svatost (249–256)

Agnes Cunningham , Mariina víra – svrchovaný a trvalý dar Ducha Svatého (257–268)

Marie-Hélène Congourdeau , Duch a Snoubenka. Život Církve a zkušenost Ducha (269–279)

Michael Figura , Duch Svatý a Církev (280–292)

Henri de Lubac , V jakém smyslu je Církev tajemstvím? (293–310)

Adrienne von Speyr , Církev jako tajemství (311–314)

Richard Machan , Aspekty Církve. Teologická meditace o Církvi (315–336)

Hans Urs von Balthasar , Nebeská Církev (337–351)

Piero Coda , Přítomnost Krista v Církvi. Metodologické uvedení do tématiky (352–362)

Jan Hojda , Stvoření a Církev (363–376)

Walter Kasper , Církev – svátost jednoty (377–383)

Joseph Ratzinger , Kontext a význam deklarace Dominus Iesus (384–389)

Angelo Amato , Kristologický obsah deklarace Dominus Iesus (390–393)

Fernando Ocáriz , Ekleziologický obsah deklarace Dominus Iesus (394–396)

60 Kč