Archiv
Vše na jednom místě

2/2000: Eucharistie a Trojice

Editorial (101–102)

Marc Ouellet , Trojice a eucharistie. Tajemství Smlouvy (103–119)

Ciril Sorč , Eucharistie – dar Nejsvětější Trojice a díkůvzdání Církve (120–134)

Matthieu Rougé , Eucharistie, trinitární zkušenost podle Viléma ze Saint-Thierry (135–145)

Jean Corbon , Modlit se v Nejsvětější Trojici (146–163)

Stefaan van Calster , Dies Domini. Reflexe nad apoštolským listem o svěcení dne Páně (164–173)

Jean-Robert Armogathe , Místo odpočinku nebo skládka? Hřbitov a jeho teologické zdůvodnění (174–179)

Joseph Ratzinger , Víra, pravda, kultura. Zamyšlení nad encyklikou Fides et ratio (180–195)

20 Kč