Archiv
Vše na jednom místě

4/1999: Liturgie

Editorial (317–318)

Louis Bouyer , Od židovské liturgie ke křesťanské (319–330)

Hans Urs von Balthasar , Důstojnost liturgie (331–337)

Dominik Duka , Slovo a liturgie (338–340)

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz , „Jezte beránka ve spěchu…“ O antiextázi v křesťanské bohoslužbě (341–347)

Joseph Ratzinger , Ke struktuře slavení liturgie (348–357)

Stefaan van Calster , Svátosti v křesťanském životě. Pastorační péče o sváteční křesťany (358–369)

Olivier Messiaen , Co je to sakrální hudba? (370–377)

Stanislaw Grygiel , Osoby v liturgii (378–385)

Tomáš Černoušek , Liturgický prostor. Základní orientace a nástin vývoje (386–397)

František X. Halas , O nesnázích s adaptací na novou liturgii (398–411)

Patrick Le Gal , Liturgický úkon v ravennské mozaice (412–419)

20 Kč