Archiv
Vše na jednom místě

3/1999: Vstoupil na nebesa a sedí po pravici Otce

Editorial (221–222)

Walter Kasper , Kristovo nanebevstoupení – historie a theologický význam (223–232)

Adalbert Rebić , žalm 110,1. K významu „sedet ad dexteram Patris“ ve Starém zákoně (233–237)

Vojtěch Novotný , Nanebevstoupení (především) podle sv. Lukáše (238–278)

Xavier Jacques , Kristova sláva a podíl na ní podle svatého Pavla (279–286)

Adrienne von Speyr , Návrat k Otci (287–291)

Jean Daniélou , Přístupy ke Kristu (292–296)

Hans Urs von Balthasar , První v novém světě (297–302)

Joseph Ratzinger , Nanebevstoupení Páně (303–307)

André Léonard , „Bůh nám dal usednout v nebi v Kristu Ježíši“ (Ef 2,6) (308–312)

20 Kč