Archiv
Vše na jednom místě

4/1998: Třetího dne vstal z mrtvých

Editorial (313–314)

Heinrich Schlier , Zmrtvýchvstání Ježíše Krista (315–325)

Leo Scheffczyk , Ježíšovo zmrtvýchvstání: životodárný základ víry (326–335)

Hans Urs von Balthasar , Smrt je pohlcena životem (336–340)

Antonio Sicari , Eucharistie a vzkříšení (341–348)

Vojtěch Novotný , Umocněné stvoření. O jednotě smrti a vzkříšení dle C. S. Lewise (349–374)

Jean Paul , Řeč mrtvého Krista se střechy světa, že Bůh není (375–378)

Vladimír Neuwirth , Zjevení Boha živého (379–385)

Joseph Ratzinger , Církevní hnutí a jejich theologické místo (386–406)

František X. Halas , Nové poslání otce Dominika (407–409)

Oprava (410)

20 Kč