Archiv
Vše na jednom místě

2/1997: Bůh – Otec milosrdenství

Editorial (113–117)

Robert Spaemann , Otázka významu slova „Bůh“ (118–135)

Rémi Brague , Rozhodující zkušenost kříže (136–152)

Ferdinand Ulrich , Bůh náš Otec (153–162)

Josef Hřebík , Zjevení Boha Otce ve Starém zákoně (163–170)

Ladislav Tichý , Bůh – náš Otec. Svědectví Nového zákona (171–181)

Hans Urs von Balthasar , Boží všemohoucnost (182–190)

Peter Henrici , Plná moc v bezmoci: moc Církve (191–197)

Antonio Sicari , Aby biskupové mohli být poslušni Ducha (198–211)

Albert Görres , Svoboda a poslušnost (212–219)

Řehoř z Nyssy , Život sv. Řehoře Thaumaturga (220–223)

František X. Halas , Slavníkovec Vojtěch – světec a historická osobnost (224–229)

Vojtěch Novotný , Etymologická poznámka (230–232)

20 Kč