1/1999: Láska

Editorial (5–6)

Hans Urs von Balthasar , Hlavní přikázání (7–12)

Georg Hentschel , „Protože Bůh vás miluje…“ (Dt 7, 8). Láska ve Starém zákoně (13–21)

Michael Figura , Janovské poselství o lásce (22–31)

Ysabel de Andia , Erós a agapé. Božská vášeň lásky (32–51)

Erich Przywara , Bůh – Láska (52–60)

Mistr Eckhart , Promluva o lásce (61–64)

Vladimír Suchánek , Krása je Pravda Lásky. Úvaha o estetických a spirituálních souvislostech uměleckého obrazu ve filmu (65–91)

Obsahový a autorský rejstřík Mezinárodní katolické revue Communio 1996–1998 (92–109)

50 Kč

4/1998: Třetího dne vstal z mrtvých

Editorial (313–314)

Heinrich Schlier , Zmrtvýchvstání Ježíše Krista (315–325)

Leo Scheffczyk , Ježíšovo zmrtvýchvstání: životodárný základ víry (326–335)

Hans Urs von Balthasar , Smrt je pohlcena životem (336–340)

Antonio Sicari , Eucharistie a vzkříšení (341–348)

Vojtěch Novotný , Umocněné stvoření. O jednotě smrti a vzkříšení dle C. S. Lewise (349–374)

Jean Paul , Řeč mrtvého Krista se střechy světa, že Bůh není (375–378)

Vladimír Neuwirth , Zjevení Boha živého (379–385)

Joseph Ratzinger , Církevní hnutí a jejich theologické místo (386–406)

František X. Halas , Nové poslání otce Dominika (407–409)

Oprava (410)

50 Kč

3/1998: Byl za nás ukřižován, umučen a pohřben, sestoupil do pekel

Editorial (205)

Jean Daniélou , Vykoupení, těžiště trojičního plánu (206–211)

Ysabel de Andia , Utrpení Slova a útrpnost Boha (212–223)

Ctirad V. Pospíšil , Duch Svatý a kříž Ježíše z Nazareta (224–245)

Hans Urs von Balthasar , Crucifixus etiam pro nobis (246–255)

Adrienne von Speyr , Mytí nohou (256–260)

Wilhelm Maas , „Sestoupil do pekel.“ Aspekty zapomenutého článku víry (261–279)

Vojtěch Novotný , Výročí: Georges Bernanos (1888–1948) (280–281)

Albert Béguin , Máme ještě křesťanskou literaturu? (282–296)

Georges Bernanos , Martin Luther (297–300)

Vojtěch Novotný , In memoriam: Vladimír Neuwirth (1921–1998) (301–307)

50 Kč

2/1998: Počat z Ducha Svatého, narozen z Marie Panny

Editorial (101–102)

Rudolf Schnackenburg , „A Slovo se stalo tělem“ (103–111)

Joseph Ratzinger , Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine (112–119)

Peter Schmidt , Chalcedon v životě křesťana (120–127)

André Feuillet , Triumf ženy podle Protoevangelia (Gn 3, 15) (128–140)

Hans Urs von Balthasar , „Svaté veřejné tajemství“ (141–152)

Georges Cottier , Jak se Bůh stává člověkem? (153–159)

Tomáš Špidlík , Obraz Kristův. Problémy řeckých Otců (160–174)

Richard Machan , Hans Urs von Balthasar – 10. výročí úmrtí (175–179)

Hans Urs von Balthasar , Duch a oheň (180–197)

Vojtěch Novotný , Etymologická poznámka (198–199)

50 Kč

1/1998: Naděje

Editorial (5–8)

Vincent Carraud , Naděje proti vší naději (9–13)

Hans Urs von Balthasar , Jednota Božských ctností (14–22)

Joseph Ratzinger , O naději. Její spirituální základ z hlediska františkánské theologie (23–35)

Jean Daniélou , Naděje (36–44)

Anton Štrukelj , Naděje neklame (45–54)

Vladimír Suchánek , Krajina srdce. Naděje jako součást mystagogické, eschatologické a soteriologické koncepce filmů Andreje Tarkovského (55–83)

Charles Péguy , Předsíň tajemství druhé ctnosti (84–95)

50 Kč

4/1997: Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího a našeho Pána

Editorial (331–332)

Hans Urs von Balthasar , „Bůh z Boha, Světlo ze Světla…“ (333–336)

Joseph Ratzinger , Ježíš Kristus dnes (337–354)

Jean-Pierre Batut , Čistota a „odmítnutí brát“. Ježíš tváří v tvář prvotnímu pokušení (355–362)

Louis Bouyer , Prosté pohledy na Krista. Theolog odpovídá na otázky laikovy (363–373)

Werner Löser , Ježíš Kristus – Syn Boží zrozený z Otce přede všemi věky. Význam výpovědi o preexistenci v současné theologii (374–389)

Piero Coda , Následování Krista jako přebývání v Trojici dle evangelia sv. Jana (390–413)

Maria A. Crippa , Ježíš Kristus na počátku křesťanského umění (414–420)

Jean-Marie Lustiger , K pochopení je třeba času. Rozhovor o Světovém dni mládeže ’97 s pařížským kardinálem (421–425)

Vladimír Neuwirth , Československo mezi dvěma světovými válkami v pohledu literárního kritika a publicisty F. X. Šaldy (426–431)