4/2002: Člověk v Božím světle

Editorial (317–318)

Hans Urs von Balthasar , Homo creatus est (319–331)

Peter Henrici , Určení člověka (332–341)

Erik Peterson , Teologie lidského zjevu (342–347)

Mikuláš Lobkowicz , Úvahy o Dignitatis humanae (348–360)

Joseph Ratzinger , K otázce smyslu kněžské služby (361–386)

Dagmar Halasová , Křesťan Georges Bernanos (387–403)

Lucie M. Cincialová , Duchovní otcovství-mateřství jako účast na otcovství a mateřství Božím (404–412)

Hans Urs von Balthasar , Literární dílo Adrienne von Speyr (413–417)

František X. Halas , Recenze: Ctirad V. Pospíšil, Tajemství srdce vtěleného Syna (418–424)

50 Kč

3/2002: Tajemství Ježíšova života

Editorial (215–217)

Christian Schütz , Mysteria Ježíšova života – prizma víry (218–230)

Michel Dupuy , Ježíšova tajemství (231–237)

Ctirad V. Pospíšil , Mysteria carnis Christi – velký dluh teologie (238–242)

Richard Machan , Sedmero tajemství Ježíšova života (243–252)

Anton Štrukelj , Duchovní krása ikon (253–260)

Jan Hojda , Trinitární základ Ježíšova života (261–263)

Jesús Luzarraga , Věčný život v Janových spisech (264–272)

Bruno Maggioni , Novozákonní úvaha o ráji (273–283)

Adrienne von Speyr , Pánovo nebe (284–288)

Frankfurter , Německá středověká spirituální teologie (úryvky) (289–293)

Eva Tomášková , Provizorium nebo prozřetelnost? (294–302)

Vojtěch Novotný , Recenze: JUDr. Jiří R. Tretera, Stát a církve v České republice (303–309)

Jiří Žůrek , Recenze: Carlo Rocchetta, Svátosti víry (309–313)

50 Kč

2/2002: Život věčný

Editorial (113–114)

Joseph Ratzinger , O konci času. Smrt, dějiny, věčnost. Úvaha o největším tajemství (115–129)

Luis Ladaria , Teologická úvaha o pekle (130–137)

Richard Machan , Posmrtná očista (138–154)

Jan Pavel II. , Katecheze o eschatologii (155–170)

Hans Urs von Balthasar , Apokatastasis (171–183)

Jean Galot , Závěrečný úděl světa (184–195)

Godfried Daneels , Vzdělání a výchova kněží (196–210)

Richard Machan , Recenze: Kolektiv autorů, Eucharistie – mysterium fidei (211–212)

Richard Machan , Recenze: C. V. Pospíšil, Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia (212)

50 Kč

1/2002: Vzkříšení těla

Editorial (7–8)

Christoph Schönborn , „Vzkříšení těla“ ve víře Církve (9–24)

Adalbert Rebić , Víra ve vzkříšení ve Starém zákoně (25–33)

Petr Mareček , Vzkříšení těla v Ježíšově zvěstování podle synoptických evangelií (34–41)

Josef Pieper , Smrt, nesmrtelnost a vzkříšení podle sv. Tomáše Akvinského (42–49)

Claude Dagens , Naše tělo slíbené při vzkříšení (50–58)

Joseph Ratzinger , Mezi smrtí a zmrtvýchvstáním (59–72)

John H. Newman , Vzkříšení těla (73–79)

Hans Urs von Balthasar , Biskup a jeho seminář (80–83)

Mikuláš Lobkowicz , Falešná pokora nedostatečného vědění. O relativismu (84–92)

Joseph Ratzinger , Nová evangelizace (93–102)

Vojtěch Novotný , Recenze: Eugen Drewermann, O nesmrtelnosti zvířat (103–105)

Vojtěch Novotný , Recenze: Václav Renč, Malborgův dům (malý výbor z próz) (106)

Vojtěch Novotný , Recenze: Václav Renč, Pražská legenda (106)

Vojtěch Novotný , Recenze: Adrienne von Speyr, Lumina a nová lumina (106–107)

Karel Říha , Recenze: Karel Říha, Identita a relevance (108–109)

50 Kč

3–4/2001: Slovo Boží

Editorial (221–222)

Alberto Espezel , Kristus – Slovo Otcovo (223–228)

Leo Scheffczyk , Písmo svaté – Slovo Boží a slovo Církve (229–241)

Rino Fisichella , Dei Verbum audiens et proclamans. Písmo a Tradice jako pramen Božího slova (242–253)

Michael Figura , O svátostném charakteru Božího slova (254–267)

Ignace de la Potterie , Četba Písma svatého v „Duchu Svatém“. (Je dnes ještě možný patristický způsob četby Písma?) (268–282)

Hans Urs von Balthasar , Písmo (283–288)

Petr Chalupa , Boží slovo v pastorační praxi (289–305)

Jan Hojda , Slovo Boží na vrcholu dějin spásy (306–317)

Éric de Moulins-Beaufort , Slovo Boží, slovo Církve, tajemství člověka (318–329)

Sante Babolin , Otevřít Písmo (330–336)

Stefaan van Calster , Slovo a homilie (337–349)

Richard Machan , Boží Slovo na bílém koni. Teologická meditace nad úryvkem Apokalypsy sv. Jana (350–355)

Petr Chalupa , České katolické biblické dílo (356–360)

Philippe Barbarin , „Znalec božské hudby“ (Origenes) (361–364)

Henri kardinál de Lubac SJ: životopis (365–368)

Henri de Lubac , Paradoxy (369–382)

Vojtěch Novotný , Pocta Ferdinandu Ulrichovi (383–384)

Ferdinand Ulrich , „Jednota života a smrti“ v daru bytí jakožto láska (385–389)

Joseph Ratzinger , O problému křesťanského prorokování (390–404)

Vojtěch Novotný , Recenze: Hans Urs von Balthasar, Křesťansky meditovat (405–406)

Vojtěch Novotný , Recenze: Maurice Blondel, Logika činu (406–407)

Vojtěch Novotný , Recenze: Erich Fromm, Mít, nebo být? (408–411)

Vojtěch Novotný , Recenze: Bruce Marshall, Dělníci na vinici (411–413)

100 Kč

2/2001: Odpuštění hříchů

Editorial (115–116)

Štěpán M. Filip , Odpuštění hříchů (117–122)

Peter Henrici , Hřích jako ne-pravda. Pokus o filozofické přiblížení (123–132)

Hans Urs von Balthasar , Ježíš a odpuštění (133–144)

Richard Machan , Duch Svatý v díle spásy (145–158)

Walter Kasper , Církev – místo odpuštění hříchů (159–167)

Augustin , Plnost života pohltila smrt (168–175)

Adrienne von Speyr , Velikonoční dar (176–182)

František X. Halas , Odpuštění hříchů a omluva za historické viny Církve (183–197)

Albert Görres , Vina a pocity viny (198–208)

Vojtěch Novotný , Recenze: Petr Kubín, Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis (209–216)

50 Kč