Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

2/2001: Odpuštění hříchů

Editorial (115–116)

Štěpán M. Filip , Odpuštění hříchů (117–122)

Peter Henrici , Hřích jako ne-pravda. Pokus o filozofické přiblížení (123–132)

Hans Urs von Balthasar , Ježíš a odpuštění (133–144)

Richard Machan , Duch Svatý v díle spásy (145–158)

Walter Kasper , Církev – místo odpuštění hříchů (159–167)

Augustin , Plnost života pohltila smrt (168–175)

Adrienne von Speyr , Velikonoční dar (176–182)

František X. Halas , Odpuštění hříchů a omluva za historické viny Církve (183–197)

Albert Görres , Vina a pocity viny (198–208)

Vojtěch Novotný , Recenze: Petr Kubín, Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis (209–216)

50 Kč

1/2001: Společenství svatých

Editorial (7–9)

Štěpán M. Filip , Společenství svatých (10–17)

Manuel Gesteira , Věřím ve společenství svatých (18–46)

Christoph Schönborn , Communio tří církevních stavů (47–59)

Manfred Diefenbach , Povoláni ke svatosti (60–66)

Dagmar Halasová , Rozjímání o devátém článku vyznání víry (67–68)

Hans Urs von Balthasar , Katolicita a společenství svatých (69–73)

Jan Buchta , O společenství svatých (74–75)

Georges Bernanos , Svatý Dominik (76–89)

Dominique Millet-Gérard , Úhelný kámen Claudelových rozjímání (90–102)

Vladimír Neuwirth , Domov (103–108)

Gabriela Vlková , Recenze: Kurt Schubert, Bible a dějiny (109–110)

Richard Machan , Recenze: Órigenés, O Písni písní (110–111)

Richard Machan , Recenze: Milada Lipčíková-Salabová, Výstava Metafyzický symbolismus (111–112)

50 Kč

3–4/2000: Duch svatý a Církev

Editorial (201–202)

Hans Urs von Balthasar , Prosba o Ducha Svatého (203–209)

Heinrich Schlier , Duch Svatý jako interpret podle Janova evangelia (210–221)

Marc Ouellet , Duch v trinitárním životě (222–233)

Ysabel de Andia , Pomazání (234–248)

Vladimir Zelinskij , Maria, Duch Svatý a svatost (249–256)

Agnes Cunningham , Mariina víra – svrchovaný a trvalý dar Ducha Svatého (257–268)

Marie-Hélène Congourdeau , Duch a Snoubenka. Život Církve a zkušenost Ducha (269–279)

Michael Figura , Duch Svatý a Církev (280–292)

Henri de Lubac , V jakém smyslu je Církev tajemstvím? (293–310)

Adrienne von Speyr , Církev jako tajemství (311–314)

Richard Machan , Aspekty Církve. Teologická meditace o Církvi (315–336)

Hans Urs von Balthasar , Nebeská Církev (337–351)

Piero Coda , Přítomnost Krista v Církvi. Metodologické uvedení do tématiky (352–362)

Jan Hojda , Stvoření a Církev (363–376)

Walter Kasper , Církev – svátost jednoty (377–383)

Joseph Ratzinger , Kontext a význam deklarace Dominus Iesus (384–389)

Angelo Amato , Kristologický obsah deklarace Dominus Iesus (390–393)

Fernando Ocáriz , Ekleziologický obsah deklarace Dominus Iesus (394–396)

2/2000: Eucharistie a Trojice

Editorial (101–102)

Marc Ouellet , Trojice a eucharistie. Tajemství Smlouvy (103–119)

Ciril Sorč , Eucharistie – dar Nejsvětější Trojice a díkůvzdání Církve (120–134)

Matthieu Rougé , Eucharistie, trinitární zkušenost podle Viléma ze Saint-Thierry (135–145)

Jean Corbon , Modlit se v Nejsvětější Trojici (146–163)

Stefaan van Calster , Dies Domini. Reflexe nad apoštolským listem o svěcení dne Páně (164–173)

Jean-Robert Armogathe , Místo odpočinku nebo skládka? Hřbitov a jeho teologické zdůvodnění (174–179)

Joseph Ratzinger , Víra, pravda, kultura. Zamyšlení nad encyklikou Fides et ratio (180–195)

50 Kč

1/2000: Přijde soudit živé i mrtvé

Editorial (5–8)

Romano Guardini , Kristovo nanebevstoupení a příchod (9–16)

Hans Urs von Balthasar , Víra a brzké očekávání (17–26)

Ernst Haag , Kritéria posledního soudu (27–38)

Jacques Servais , Zasvěcené panenství a příchod Království. Milenaristická pokušení zasvěceného života (39–54)

Walter Kasper , Naděje na konečný příchod Ježíše Krista ve slávě (55–67)

Vladimír Neuwirth , O dokonalém pokání (68–80)

František X. Halas , Recenze: O. Chaline, La Reconquète catholique de l’Europe centrale (81–85)

Rino Fisichella , Odpustky a Boží milosrdenství (86–95)

50 Kč

4/1999: Liturgie

Editorial (317–318)

Louis Bouyer , Od židovské liturgie ke křesťanské (319–330)

Hans Urs von Balthasar , Důstojnost liturgie (331–337)

Dominik Duka , Slovo a liturgie (338–340)

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz , „Jezte beránka ve spěchu…“ O antiextázi v křesťanské bohoslužbě (341–347)

Joseph Ratzinger , Ke struktuře slavení liturgie (348–357)

Stefaan van Calster , Svátosti v křesťanském životě. Pastorační péče o sváteční křesťany (358–369)

Olivier Messiaen , Co je to sakrální hudba? (370–377)

Stanislaw Grygiel , Osoby v liturgii (378–385)

Tomáš Černoušek , Liturgický prostor. Základní orientace a nástin vývoje (386–397)

František X. Halas , O nesnázích s adaptací na novou liturgii (398–411)

Patrick Le Gal , Liturgický úkon v ravennské mozaice (412–419)

50 Kč