2/2006: Eucharistie

Editorial (113–114)

Jan Pavel II. , Katecheze o eucharistii (115–131)

Peter Henrici , „To čiňte na mou památku“ – Oběť Kristova a oběť věřících (132–142)

Hans Urs von Balthasar , Oběť, která nic nestojí? (143–148)

Joseph Ratzinger , Slavení eucharistie: podoba a obsah (149–160)

Pavel Vojtěch Kohut , „Tvoříme jedno tělo“ (1 Kor 10,17). Eucharistie jako svátost jednoty slavícího společenství (2, 2006, 161–179)

Prokop Brož , Církev působí eucharistii, eucharistie působí církev (2, 2006, 180–196)

Louis Bouyer , Slavení eucharistie a modlitba v duchu (2, 2006, 197–207)

Aldino Cazzago , Od viditelného k neviditelnému. Jedna skoro-meditace před Rublevovou Trojicí (208–223)

Pavel Vojtěch KohutStanislav Klecandr, Jedno křehké tělo (224–230)

50 Kč

1/2006: Svatba v Káně

Editorial (7–8)

Vojtěch Brož , Svatba v Káně galilejské (Jan 2,1–11) (9–28)

Bernhard Dolna , Svatba v Káně – skutečně židovská svatba? (29–39)

Michael Figura , Ježíšova hodina v Janově evangeliu (40–46)

Prokop Brož , Nedostatek jako místo Zjevení (47–60)

Pavel Vojtěch Kohut , Syn člověka: „žrout a pijan“ (Mt 11,19). Ježíšova láska k pozemskému životu (61–78)

Adalbert Rebić , Proměna vody ve víno (79–85)

Petr Mareček , Zázrak na svatbě v Káně. Počátek Ježíšových znamení (Jan 2,1–11) (86–100)

Rudolf VoderholzerTibor Görföl, Henri de Lubac vykládá Písmo svaté (101–109)

50 Kč

4/2005: Biřmování

Editorial (303)

Pavel Vojtěch Kohut, „Pečeť Ducha svatého“. Biřmování jako svátost křesťanské iniciace (305–321)

Benedikt Mohelník, Svátost biřmování udržuje v církvi milost Letnic (322–333)

Peter Henrici, Biřmování – svátost Ducha svatého (334–341)

Aleš Opatrný, Biřmování a pastorace (342–355)

Jaroslav Brož, Duch svatý – princip duchovního života podle biblických pramenů (356–379)

Hans Urs von Balthasar, Svědectví a hodnověrnost (380–386)

Prokop BrožVojtěch Kodet, Obnova v Duchu svatém (387–398)

Joseph Ratzinger, Co můžeme v církvi změnit? (399–402)

50 Kč

3/2005: Jak bolí Bůh? In memoriam Karla Vrány (1925–2004)

Editorial (215)

Tomáš Špidlík , Mons. Karel Vrána (217–220)

František X. Halas , Kdy umělce bolí Bůh… (221–225)

Jaroslav Šerých , Jak bolí Bůh (226–231)

Norris W. Clarke , „My jsme“ interpersonálního dialogu jako východisko metafyziky (232–244)

Pavel Vojtěch Kohut , „Řekněte mu, že strádám, trpím a umírám“. Mystická bolest Boží lásky podle Jana od Kříže (245–265)

Dagmar Halasová , Kněží v románovém díle G. Bernanose (266–273)

Karel Vrána , Evangelium a církev v proměnách dějin (274–298)

50 Kč

2/2005: Hans Urs von Balthasar (1905–1988)

Editorial (119)

Hans Urs von Balthasar , Teologie a svatost (121–128)

Joseph Ratzinger, Benedikt XVI. , Muž církve ve světě (129–132)

Jan-Heiner Tück , Hans Urs von Balthasar: nadčasový prostředník (133–139)

Peter Henrici , Trilogie Hanse Urse von Balthasara, teologie evropské kultury (140–150)

Friedrich Nietzsche , O vybraném člověku (151–156)

Pavel Vojtěch Kohut , Balthasarovo vnímání Karmelu: Jan od Kříže – Terezie z Lisieux – Alžběta od Trojice (157–172)

Felix Genn , Teologie z ducha Duchovních cvičení (173–188)

Jean-Marie Lustiger , Odezva na Balthasarovo dílo v současné církvi (189–195)

Vojtěch Novotný , Hans Urs von Balthasar a české země (196–204)

Petr Příhoda , Český vztah k Evropě a její Unii: Ambivalence (205–211)

50 Kč

1/2005: Ježíšův křest a pokušení

Editorial (7–8)

Hansjörg Rigger , „Já vás křtím vodou k obrácení“ (9–18)

Michael Figura , Ježíšův křest – zjevení trojjediného Boha (19–32)

Richard Machan , Plnost Ježíšova křtu (33–39)

Jaroslav Brož , Ježíšova pokušení – škola duchovního rozlišování pro církev (Lk 4,1–13) (40–63)

Ctirad V. Pospíšil , Ježíšovy mesiášské zkoušky (64–77)

Vojtěch Novotný , Ježíšův křest, pokušení a Trojice (78–89)

Pavel Vojtěch Kohut , Pánovo pozvání na poušť. Úvaha o postním charakteru církve (90–101)

Adrienne von Speyr , Světelná tajemství růžence. Výbor z textů (102–107)

Egon Kapellari , Svěcení vody (108–115)

50 Kč