Prokop Brož: Ne znechucení, ale novou chuť.

Z aktuálního čísla věnovaného tématu milosrdenství otevíráme článek Prokopa Brože, děkana pražské teologické fakulty a vedoucího redaktora české redakce MKR Communio Ne znechucení, ale novou chuť. Šance, kterou milosrdný Bůh dává člověku. Text objevuje v Božím milosrdenství prostředek, kterým Bůh chce vyhojit dnešní duchovní nemoci člověka. Ty spočívají podle něj především v únavě, zapomnění a smutku. A předestírá výzvu obnovy chuti do života a znovuobjevení chuti Kristovy lásky.

Bližší představení celého čísla i jednotlivých článku najdete v editorialu.