1/2017: Přijď království tvé

Editorial (5–6)

Angelo Scarano, Prosba "Přijď království tvé" z pohledu biblistiky (9–18)

Michel Fédou, Ježíš a Království (19–30)

Hans Urs von Balthasar, Boží království a církev (31–38)

Adrienne von Speyr, Výklad modlitby otčenáš (39–47)

Adolf Kajpr, První tři prosby modlitby Páně (48–54)

Helena Machulová, Tomáš Machula, Boží království eschatologické a sociální (55–65)

Guy Bedouelle, Touha uvidět Jeruzalém: historie tématu dvojí obce (66–79)

Jacques Jomier, Boží království v islámu (80–88)

Helmut Hoping, Věčnost — poznámky k Božímu času (91–99)

 

2/2017: Náboženství a násilí

Editorial (5–9)

Giuseppe Tanzella-Nitti, Ježíš ukřižovaný, definitivní zjevení nenásilného Boha (9–18) 

Klaus von Stosch, Násilí v textech Bible a Koránu (28–37)

Jacques Scheuer, Monotheismus a násilí se zřetelem k hinduismu a buddhismu (38–48)

Hans Maier, Compelle intrare: k teologickému ospravedlnění donucování k víře v západním  křesťanství (49–61)

Pavel Vojtěch Kohut, Askeze jako záležitost lásky: je v duchovním životě místo po násilí? (62–73)

Tomáš Machula, Jako PIlát do Kréda: nad připomínkami Pinchase Lapida k evangelnímu obraz Piláta (74–88)

Giacomo Biffi, Prorocké varování Vladimíra Solovjova (89–95)

Hans Urs von Balthasar, Co je církvi do mé víry (99–112)

 

3/2017: Tradice

Editorial (5–7)

Františku X. Halasovi (Christoph kardinál Schönborn, Dominik kardinál Duka, Olivier Chaline)

Bernhard Körner, Mezi archivem a živou pamětí: k vývoji pojmu Tradice (21–31) 

Every Dulles, Autentická a neautentická tradice (32–39)

Jean Duchesne, Duch při díle (40–50)

Jan Hojda, Posvátná tradice jako jednota v odlišnosti (51–63)

Peter Henrici, Posvátná tradice: Kristovo vědění v učení církve. Opětovné čtení Dějin a dogmatu od Maurice Blondela (64–78)

Robert Svatoň, Zápas o živou přítomnost Slova: Luther a luterství pohledem Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. (79–99)

Jiří Baroš, John Courtney Murray a Dignitatis Humanae (100–111)

 

 

Angelo Scarano: Výklad prosby "Posvěť se jméno tvé"

První číslo aktuálního ročníku Communia pokračuje ve výkladu Modlitby Páně úvahou o prosbě "Posvěť se jméno tvé". Slova o posvěcení Božího jména, která tvoří první prosbu Otčenáše, jsou podle Tomáše Špidlíka snad vůbec „nejtemnější k pochopení“ z celé této modlitby. K jejich osvětlení se editorovi čísla Vojtěchu Novotnému podařilo shromáždit reprezentativní výběr příspěvků domácích teologů, který odráží možnou šíři přístupu k tématu v současné české teologické reflexi.

Čtenářům nabízíme v elektronické podobě úvodní článek tohoto tématického čísla od biblisty Angela Scarana: Výklad prosby "Posvěť se jméno tvé".

O další text shromážděných v tomto vydání si můžete přečíst v editorialu.

 

 

Communio 1/2015 (č. 74) otevírá cyklus o modlitbě Otčenáš

Úvodní slova Modlitby Páně: „Otče náš, jenž jsi na nebesích“, udávají tón prvnímu číslu 19. ročníku Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 74). Časopis tak zahajuje na mezinárodní úrovni sérii čísel, která budou věnována jednotlivým prosbám modlitby, kterou Kristus naučil své učedníky. Uvažovat o slovech této modlitby Krista a církve je způsob, jež chce čtenářům v prvé řadě napomoci k tomu, aby se stále důvěrněji této modlitbě učili. Vždyť díky ní můžeme s vtěleným a oslaveným Pánem vstupovat do společenství jednoho Ducha, a mít tak podíl na jeho vztahu k nebeskému Otci, jak připomíná v úvodním editorialu kurátor čísla Vojtěch Novotný.

Číst dál...

Podkategorie