Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

2/2019 Kánon

Editorial (113–115)

Régis BurnetKánon Písma: U konce falešného sporu? (119–131)

Rudolf VoderholzerČetba Dei verbum ve světle přípravných a komentujících textů Josepha Ratzingera (132–148)

Philippe HenneJak vypadala Bible otců? (149–157)

Thomas SödingPoklad v hliněných nádobách Kánon jako listina či průkaz víry (158–179)

Václav VenturaLectio divina (181–198)

3/2019 Katecheze

Editorial (205–207)

Hans Urs von Balthasar, Spočívá katecheze na víře a/nebo na teologii? (211–218)

Joseph Ratzinger, Předávání víry a zdroje víry (219–235)

Alexis Leproux, "Živá četba" (236–247)

Roland Minnerath, Katecheze ve službě svátostné iniciace (248–260)

Laurent Ortega, Katecheze jako probuzení k duchovnímu životu (261–272)

Xavier Manzano, Hlásání Kristovy univerzální milosti v kontextu náboženské plurality (273–285)

Thomas Söding, Poklad v hliněných nádobách (dokončení) (289–300)

4/2019 Andělé

Editorial (309–311)

Henri Cazelles, Biblické základy teologie andělů (315–329)

Angelo Amato, Angelologie v tradici církve (330–357)

Serge-Thomas Bonino, Jak se dnes klade otázka ohledně existence andělů? (358–388)

Carlo Rocchetta, Teologie andělů (389–419)

 

1/2019: Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Editorial (5–8)

Angelo Scarano, Chléb náš vezdejší dej nám dnes (Mt 6, 11). Pohled biblistiky (11–19) 

David Vopřada, Patristický výklad prosby "chléb náš každodenní/nadpodstatný dej nám dnes" (20–35)

Pavel Vojtěch Kohut, Pokrm a mana Kristova lidství. Prosba o chléb v komentáři modlitby Otče Náš svaté Terezie z Ávily (36–53)

Robert Svatoň, Prostit o chléb společně s otci reformace (54–70)

Martin W. Ramb, Jídlo jako vysvobození. Hnutí Slow Food jako vize dobrého života (71–81)

Jana Maroszová, Tomáš Baťa (1876-1932). Podnikání a křesťanství. Několik myšlenek (85–104)

 

 

 

4/2018: Papežské magisterium

Editorial (5–7)

Donath Hercsik, Teologické kvalifikace církevního magisteria (11–25) 

Roger Pouivet, Epistemologie magisteria (26–37)

Michal Altrichter, Papež učitelem díky jedinému Učiteli (38–51)

Federico Lombardi, Magisterium papeže Františka. Kontinuita i novost (52–62)

Pavel Frývaldský, Protiklady života a katolická jednota. Romano Guardini v myšlení papeže Františka a Benedikta XVI. (63–82)

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., "Darů zajisté svých Bůh nelituje". poznámky k traktátu De Iudaeis (85–106)

Korespondence Benedikta XVI. s rabínem Ariem Folgerem. Srpen - září 2019 (107–113)

 

 

2/2018: Pokoj a smíření

Editorial (5–7)

Thomas Söding, Působit pokoj: Ježíšovo blahostlavenství (11–22) 

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Pax christiana: Mírové vize renesančního humanismu (23–35)

Hans Maier, Myšlenka křesťanského pokoje a politický mír v novověku (36–49)

Pavel Vojtěch Kohut, Spásný nepokoj: Obrácení - duchovní zrání - starost o dobro bližního (50–63)

Václav Ventura, Hesychasmus: Cesta křesťanského Východu k pokoji srdce (64–86)

Neratov — poutní místo smíření a pokoje. Rozhovor s P. Josefem Suchárem (87–95)